Türkiye’de çölleşmeye karşı alınması gereken önlemler nelerdir?

Türkiye’de çölleşmeye karşı alınması gereken önlemler nelerdir?

 

Türkiye de diğer ülkeler gibi doğal kaynakları tahrip etmede ve yanlış kullanmada bilinçsiz bir anlayışa sahiptir. Bundan dolayı da var olan doğal kaynakların yenilenmesi durumu söz konusu olmamakla beraber, gün geçtikçe yitmesi ve işlevini yitirmesi gibi durumlar görülebilmektedir. Genel olarak tüm canlıların yaşam alanlarını doğrudan etkileyecek bir gelişme olarak tatabir edilen çölleşmenin önüne geçecek tedbirler de alınmamakta, aksine çölleşmeyi tetikleyecek çalışmalar da an be an devam edebilmektedir.

 

Çölleşmenin ortaya çıkması aşamasında yanlış arazi kullanımı, ormansızlaşma, su kaynaklarının bilinçsiz bir biçimde tahrip edilmesi gibi sonuçlar söz konusu olabilmektedir. Aynı zamanda da hava ve çevre kirliliği de çölleşmenin meydana gelmesi noktasında öne çıkan faktörler olarak adlandırılmaktadır. Kuraklık, sel, küresel ısınma gibi durumların insna kaynaklı olarak ortaya çıkmasına bağlı olarak toprağın gün geçtikçe verimsiz bir hale ulaştığı da ssöylenebilmektedir. Aynı zamanda da aşırı kullanım da doğanın dengesini olumsuz bir biçimde etkilemekte olup, tüm insanlığın tüketim hırsından dolayı kendi sonlarını hazırlayacağı da tahmin edilmesi zor bir durum değildir.

 

Bilinçli bir toplum yetiştirerek çölleşmenin önüne geçmek son derecede mümkün olarak görülebilmektedir. Verilen eğitim sonrasında çölleşmeye karşı mücadelede artış görülmekte olup; temel ve kalıcı çözümler de devamlı olarak üretilerek uygulamaya konulabilecektir.

 

  • Sulama projelerinde gelişmeye giderek olabildiğince az kaynakla olabildiğince toprak sulanması işlemini gerçekleştirme
  • Ağaçlandırarak, ormanları meydana getirmek amacıyla çalışmalarda bulunma
  • Tarım ve hayvancılığa yatırım yapılarak, bu beşeri faaliyetlerde çalışanlara gereken eğitimler de verilmeli.
  • Tarım ve ormancılık politikalarında düzenlemeye gidilmeli.
  • Toprak ve su kullanımına dayalı etkili yollar izlenmeli.
  • Kaynakların gerektiği kadar kullanılmasına dayalı çalışmalar yapılmalı.
  • Çevre kirliliğini azaltma odaklı faaliyetlerde bulunulmalı.
  • Küresel ısınmayı hızlandıran faaliyetlerden uzak durulmalıdır.
  • Evrensel olarak doğayı korumaya dayalı çalışmalar beraberce yürütülmeli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir