Türkiye’nin bulunduğu konumun ülkemize ekonomik açıdan sağladığı yararlar nelerdir?

Türkiye’nin bulunduğu konumun ülkemize ekonomik açıdan sağladığı yararlar nelerdir?

Türkiye coğrafi konumu itibarıyla ekonomik açıdan son derecede önemli bir yapıda yer almaktadır. Doğu ile Batı arasında köprü görevi gören ülkemizin aynı zamanda da Avrupa ile Asya arasında bir geçiş noktası olması da bu noktada son derecede önemli bir noktada yer alarak birçok kriterde fayda sağlayabilmektedir.

Ülkemizin iklimsel olarak orta kuşağın güneyinde yer almasından dolayı sıcak ve ılıman bir noktada bulunmaktadır. Bundan dolayı da vatandaşların yaşamı gelişerek farklı farklı faaliyetlerin ortaya çıkmasında da temel olmaktadır. Türkiye’nin coğrafi konumu ile beraber tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret ve turizm konusunda farklı türlerde faaliyetlerin görülmesi söz konusu olmaktadır.

 

Türkiye’nin yarımada özelliğini içerisinde barındırması ve üç tarafının denizlerle çevrili olması nemliliği arttıran bir durumdur. Bu nemlilik durumu genel olarak kıyı böllgelerinde ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin üç tarafında denizin bulunması durumu ile denizcilik ile balıkçılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda da deniz ulaşımını ve deniz ticaretini de temel olarak etkileyebilecektir. Bununla beraber yaz sezonunda deniz turizmini de doğrudan etkileyerek yerli ya da yabancı turistlerin taleplerini karşılayacaktır.

 

Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerine yakın olması ile beraber Karadeniz ile Akdeniz ülkelerinin ortasında bulunmasından dolayı deniz ticaretinin etkili bir biçimde gerçekleştirildiği bir konumda yer almaktadır. Bu durum aynı zamanda da konumunun tarih boyunca farklı farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasına da neden olmasından dolayı tarihi ziyaretlerden dolayı da ekonomik bir gelişimin önemli bir unsur olmasını sağlamıştır.

Türkiye konumu gereği Ortadoğu ve Azerbaycan’da bulunan petrol yatakları ile beraber Rusya’da yer alan doğalgaz yataklarına son derecede de yakındır. Bu yakınlık dolayısıyla hem ucuz enerji kaynaklarına sahip olacak olan ülkemiz aynı zamanda da boru hatlarının geçtiği bir konumda da yer alarak ekonomik gelişmesini bu şekilde de sürdürebilmektedir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER