Türkler İslamiyete geçince yönetim anlayışlarında neler değişmiştir?

Türkler İslamiyete geçtikten sonra kültürel ve yaşamsal biçimlerinde değişiklikler olmuştur. Elbette bu değişimler yönetim şekline de yansımıştır. Bunların başında gelen eski Türk gelenekleri ile İslami kurallar birleştirilip yeni bir devlet tipi oluştuğudur. Eski şamanizm ve kut anlayışları yavaş yavaş yok olarak, Allah’ın takdiri veya Allah’ın nasibi  anlayışına dönüşmüştür. Türklerin İslamiyete geçmesi 751 yılında Talas savaşıyla gerçekleşmiştir, o dönemden bu döneme kadar gerek devlet yönetim gerekse halkın şekillenmesinde oldukça etkili olmuştur. Devlet kararlarının alındığı “Toy” (Kurultay) yerine “Divan” adının verilmesi bunlara örnektir.

 

Diğer etkiler ise şöyledir ;

 

1- Bağımsızlık sembolleri olarak eskiden Türk Hükümdarları adına basılan paraların yerine halife adına hutbe okutulması

2- Yönetimdeki çeşitli unvanların adların İslami unvanlara göre şekillenmesi

3- Türk cihan hakimiyeti düşüncesi, cihat anlayışıyla bütünleşmesi

4 – Devlet yönetiminde etkili olan Türk örf ve adetlerin yanında İslami emir ve yasaklarda etkili olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir