Türklerin İslamiyet’i Kabul Etmesinde Talas Savaşı’nın Önemi Nedir?

Logo

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde Talas Savaşı’nın önemi nedir?

 

Türkler tarihleri boyunca çeşitli zaferlere imza atmış savaşçı bir millettir. Orta Asya topraklarında Çinlilere karşı çok zorlu mücadeleler vermiş ve önemli savaşlarda galibiyet almıştır. Aynı zamanda Araplar da Çinli’lere karşı savaşmıştır. Araplar, Çinlilere karşı yaptıkları mücadelelerde bazı dönemlerde Türklerden yardım ve destek almıştır. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde 751 yılında gerçekleşen Talas Savaşı etkili olmuştur. Çinliler doğudan batıya doğru ilerlemek istemektedir. Çin’in amacı, Batı Türkistan’da egemenlik kurmak istemesidir. Batı Türkistan’daki Türkler Çin’e karşı Abbasilerin Horasan valisi Ebu Müslim’den yardım istemiştir. Bu durum Çinlilerin ilerlemesini durdurmaya yetmemiştir. Bu ilerleme sırasında Talas Irmağının kıyısında Araplarla Çinlilerle karşılaşmıştır. Karluk ve Yağma Türkleri, Orta Asya’nın Çinlilerin egemenliğine girmesini istememektedir. Bunan dolayı Karluk ve Yağma Türkleri Arapların yanında yer almıştır. Talas Savaşı, Araplarla Çinliler arasında olmuştur.

 

Türklerin Arapların yanında yer alması sonucunda savaşı Araplar kazanmıştır. Talas Savaşı ve sonrasında Türkler Arapların kültüründen etkilenmiş ve İslam’ı kabul etmeye başlamıştır. Türkler şehirler kurmuştur. Araplar, Türklerin siyasi ve askeri gücünden olumlu olarak etkilenirken, Türkler de Arapların dininden etkilenmiştir. Talas Savaşı neticesinde:

 

  • Çinlilerin Orta Asya’yı hakimiyetleri altına alması engellenmiştir. Orta Asya Türkleri üzerindeki Çin baskısı sona ermiştir.
  • Uygurları güçlenmiştir.
  • Batı Türkistan’da yaşayan Türkler rahatlamıştır.
  • Öncelikle Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri olmak üzere Türkler gruplar halinde İslamiyet’i kabul etmeye başladılar.
  • Türkler esir alınan Çinlilerden kağıt yapım tekniklerini öğrendiler.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER