Türklerin İslamiyeti kabulüyle mimari anlayışlarında ne gibi değişiklikler olmuştur?

Logo

Türklerin İslamiyet’i kabulüyle mimari anlayışlarında ne gibi değişiklikler olmuştur?Açıklayınız.

 

Türkler ilk kez Müslümanlarla Hz.Ömer döneminde karşılaşır. Emeviler döneminde Müslümanlığı kabul etmeye başlayan Türkler , Abbasilerin ılımlı politikaları ve Türk milletinin doğuştan savaşçı bir milliyet olması ile İslam’daki cihat anlayışının uyuşması sonucunda Müslümanlığı kabul etmişlerdir.

 

Türklerin Müslümanlığı kabul etmesi ile birlikte zaman içerisinde bazı kültürel değişiklikler olmuştur. Türkler Müslüman olmadan önce göçebe bir yaşam sürerken, Müslümanlığı kabulünden sonra zaman içerisinde yerleşik bir hayata geçmeye başlamışlardır. Aynı zamanda kültürel yönden ve yaşam biçimlerinde de ciddi değişiklikler olmuştur.

 

Sanat ve bilime daha fazla önem verilmeye buna bağlı olarak da mimari yapılarda da gelişmeler sağlandı. Türklerin İslam’ı kabulünden sonra mimariyi 3 kısımda inceleriz.

  • Sivil Mimari; Saray, Hamam, Derbend, Çeşme, İmarethane, Sarnıç, Bedesten olarak
  • Dini Mimari; Kümbet, Şadırvan, Türbe, Cami, Külliye, Medrese, Tekke, Zaviye olarak
  • Askeri Mimari; Kale, Hisar, Burç, Sur, Kışla, Tersane, Tabya olarak örneklendirebiliriz.

 

Türk mimarisinin şekillenmesinde iki kilometre taşı vardır. Birincisi Türklerin İslam’ı kabulü ikincisi ise buna bağlı olarak yerleşik hayata geçilmesi. Türkler yerleşik hayata geçmekle birlikte bulundukları yerlere hamam, çeşme, derbent sarnıç gibi sosyal hayatta faydalı olacak mimari ürünler ortaya çıkarmışlardır. Hem İslami gaye hem yaşanılan toprakların düşmanlardan korunması ihtiyacına binaen askeri mimari de gelişmiş , savunma amacıyla kale, hisar, burç, surlar gibi mimari ürünler ortaya çıkartılmıştır. Yerleşik hayata geçen Müslüman Türkler ibadetlerini yapacakları, bilim ve sanat öğrenecekleri mimari yapılara ihtiyaç duymuşlar bundan dolayı tekke, külliye, cami gibi yapılar inşa etmişlerdir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER