Türklerin komşu ve çağdaşı olduğu milletlerden çok daha önce pantolon, yelek, çizme giymelerinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Türklerin Orta Asya’da ve sonrasında da Anadolu’da birçok coğrafi bölgeye göç ettiği görülmektedir. Çeşitli sebepler ile konargöçer yaşamak zorunda kalan Türkler birçok medeniyet ile etkileşim halinde olmuşlardır. Farklı toplumlardan alınan bilgiler ve kültürler ile kendi toplumundaki bilgi ve malzemeleri birleştirip ürünler ortaya çıkarmaları yorumu yapılabilir. Farklı bir medeniyetten kumaşı satın alarak işleme faaliyetleri ile birleştirdiğinde yelek, pantolon gibi giysiler üretmelerinin zor olmadığı aşikardır.

 

Ekonomik faaliyetlerinin daha geliştiği ve kültürel etkileşimin de yaşandığı Türk toplumunda diğer medeniyetlere göre daha erken gelişmeler olması doğaldır. Ayrıca konargöçer hayatın getirdiği zorluklar karşısında mücadele etmek, zorlu hava şartlarına karşı çizme ve yelek üretme ihtiyacı da doğmuş olabilir. Çağdaş olduğu milletler ile kıyaslandığında çok daha zorlu şartlarda ve çok farklı bölgelerde yaşadığını görürüz. Bu sebeple de icat konusunda başarılı olmaları beklenir. Ayrıca yine komşularına ve çağdaşlarına bakıldığında Türklerin daha çalışkan ve zeki bir topluma sahip oldukları görülebilir. Haliyle daha çalışkan olan milletin diğerlerinden önce medeniyete ulaşması da doğal bir sonuçtur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir