Üzerinde yaşadığımız topraklarda geçmişte hangi uygarlıkların bulunduğunu araştırınız.

Logo

Üzerinde yaşadığımız topraklarda geçmişte hangi uygarlıkların bulunduğunu araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 

Şu an üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası tarih içerisinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bazıları aynı dönem içinde komşuyken bazıları birbiri ardına kurulmuştur. Birçok devleti ve milleti bünyesinde barındırmış olan bu coğrafyada, pek çok kalıntı mevcuttur. Bu nedenle ülkemizde arkeolojik çalışmalar sürdürülmektedir. Kurulan medeniyetler ve genel özellikleri şöyledir:

 

  • Hititler: Milattan önce 2000-1190 arasında hüküm süren Hititler, Kafkaslardan gelmiş ve Kızılırmak civarına yerleşmişlerdir. Tarihteki ilk yazılı anlaşma olarak geçen Kadeş antlaşmasını Mısır ile imzalamıştır. Çevreden gelen akınlar yüzünden dağılmış ve Pers egemenliğine girmişlerdir.

 

  • Frigyalılar: İç Anadolu’ya yerleşmişler ve M.Ö. 1200-676 yılları arasında medeniyetlerini yaşamışlardır. Başkentleri olan Gordion isimli şehir, şimdiki Ankara’dır. Krallıkla yönetilmişlerdir. Çok tanrılı bir inanç sistemleri vardır ve ticaretleri gelişkindir. Anıt mezarları vardır. Fabl türü eserlerin doğmasına katkıda bulunmuşlardır.

 

  • Lidyalılar: M.Ö. 1200-546 yılları arasında varlık göstermiş ve Gediz ile Menderes kıyılarına yerleşmişlerdir. Ticarette ve denizcilikte ilerlemişlerdir. Parayı bulan ve kullanan ilk uygarlıktır. Yunan tanrılarına tapmaktadırlar. Düzenli bir orduları yoktur. Varlıklarına Persler son vermiştir.

 

  • Urartular: M.Ö. 800-500 yılları arasında tarih sahnesine çıkan Urartular, Doğu Anadolu bölgesindeki uygarlıklardandır. Başkentleri şimdiki Van vilayeti olup ismi Tuşpa’dır. Maden işlemeciliğinde ustalaşmışlardır. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için sulama kanalları açmışlardır. Bu uygarlığa Med’ler son vermiştir.

 

  • İyonyalılar: M.Ö. 1200-700 yılları arasında varlığını sürdüren uygarlık, Yunan topraklarından kaçan Akarların Anadolu’ya gelmesiyle kurulmuştur. Şehir devletleri şeklinde yönetilmişlerdir. 12 ayrı şehirleri vardır. Siyasi birlik ve merkezi otoriteden söz edilemez. Deniz ticareti yaptıklarından bilim ve sanat alanında ileridirler. Ayrıca Akdeniz ile Karadeniz’de koloni kurmuşlardır. Perslerin ve Romalıların idaresine girerek silinmişlerdir.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER