XII. yüzyıldan itibaren Batılılar tarafından Anadolu’ya Türkiye denilmesinin nedenleri neler olabilir?

Türkler Anadolu’ya yerleştikten sonra özellikle 12. yüzyıldan itibaren Batılılar Anadoluya Türkiye olarak adlandırmaya başladı. Dönemin ünlü seyyahı Marco Polo dahi eserlerinde Anadoludan Türkiye olarak bahsetmiştir. Anadoluya Türkiye denmesi sadece batılılarda değil Arap dünyasında da görülmüştür. Bir Arap gezgin olan İbn-i Batuta bunun örneklerinde bir tanesidir.

XII. yüzyıldan itibaren Batılılar tarafından Anadolu’ya Türkiye denilmesinin nedenleri neler olabilir?

1)Türklerin Anadolu Hakimliği

Malazgirt Savaşı öncesi ve sonrası kurulan beyliklerle birlikte Anadolu artık bir tük diyarı haline gelmiş ve nufüs büyük oranda Türkleşmiştir. Bu durum Anadolu’ya Türkiye denmesinin en büyük sebeplerinden biridir.

2)Kazanılan Zaferler

Bizansın sürekli bozguna uğratılması Haçlı Seferlerinden itiabren bu durumda çok etkili olmuştur.Sonrasında Malazgirt Meydan Muharebesi ve ardından Miryekefalon Savaşı zaferleri Anadoluyu tamamen bir Türk yurdu haline getirmiştir.

3)Türklerin Anadoluyu Bayındırlık Haline Getirmesi

Artık Anadolu’yu kesin olarak yurt edinen Türkler bölgeyi bayındırlık haline getirmiş ve şehirler kurup yerleşik hayata geçimiştir. Bu durumda artık Anadolunun Türkiye yani Türklerin yaşadığı yer anlamına gelen bir isimle isimlendirilmesine sebep olmuştur.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER