Yargı Yetkisini Bağımsız ve Tarafsız Mahkemelerin Kullanılması Neden Önemlidir?

Yargı Yetkisini Bağımsız ve Tarafsız Mahkemelerin Kullanılması Neden Önemlidir?

Yargı bağımsızlığı, bir devletin özgür olması konusundaki en büyük unsurlar arasında yer almaktadır. Bir ulusun demokratik olabilmesi için yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız ve tarafsız olması son derece büyük bir önem taşır. Yürütmenin yasama ve yargı üstünde etkili olması, o ulusun artık özgür olmadığı anlamını taşır.

 

Devletin yargı organları olan mahkemeler ve mahkemelerde görevli olan yetkililerin, olayın kovuşturulması ve sonuca bağlanması hususunda taraf tutmadan objektif olabilmesi, hukukun düzgün işlemesi ve adalet terazisinden herkesin eşit pay alabilmesi için önemlidir. Özellikle hakimin kendini baskı altında hissetmemesi, tamamen kanunlara uygun ve tarafsız karar verebilmesi önemlidir. Mahkemenin herhangi bir güç tarafından kontrol altında tutulması, kararların taraflı olmasına sebebiyet vereceğinden, hukukun tarafsızlık ilkesi de ihlal edilmiş olur. Bu sebepten ötürü, mahkemelerin ve yargı organlarının tam bağımsız olması esastır. Demokratik ve adil bir ortam ancak tam bağımsız bir yargı ile mümkün olabilmektedir. Yargının yeri geldiğinde yasama ve yürütmeyi denetleyebilmesi, bu açıdan oldukça önemlidir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER