Yazıdan önceki dönemde insanın hayat tarzını etkileyen unsurlar nelerdir?

Logo

Yazı öncesi dönemleri kendi içinde kategorilere ayırarak değerlendirebiliriz. Bu kategorilerin oluşmasında en büyük etken kullandıkları ve işledikleri eşyalardır. Taş Devri, Maden Devri ve Cilalı Taş Devri olarak üç kategori ile karşılaşırız. İnsanların hayat tarzı da bu dönemlere göre şekillenmiştir. Yani denilebilir ki kullanılması ve işlenmesi öğrenilen taşlar ve madenler doğrultusunda hayat tarzları oluşmuştur. Taşlarla oluşturulan eşyalar ile yaşayan insanlar bu eşyalar ve malzemeler doğrultusunda hayatını şekillendirmek zorunda kalmıştır. Madenlerin işlenmesi ile başlayan dönemde ise farklı eşyalar ve yaşam şekilleri gelişmiştir.

 

Yukarıda söylediklerimizi biraz daha açalım…

 

  • Yazıdan önce insan hayat tarzını etkileyen en öneli unsurlardan birisi resimdir. İnsanlar yaşadıkları alandaki dağlara, mağara duvarlarına, taşlara şekiller, resimler çizerlermiş. Yazı icad edilmeden önce iletişim için kullanılan araçlardan birisidir resim. Nesilden nesile, kuşaktan kuşağa bilgi aktarılırken resimler çizilir, çizilen resimler vasıtası ile bir şeyler anlatılırdı.

 

  • Diğer bir etkili araç ise araç ve gereçler. İnsanoğlu araç ve gereçleri gerek süs eşyası olarak gerek avlanmak için kullanmada gerekse de hayatını kolaylaştırmada kullanmıştır. Yemek yaparken, yiyecek toplarken veya diğer tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve gidermek için bir çok çeşit eşya ve araç yapmıştır. Tarihi yerlerde yapılan kazılarda bir çok araç ve gereç bulunmuştur. Müzelerde sergilenmektedir.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER