Yer şekillerin engebeli olduğu ve uzun kış dönemlerinin yaşandığı bölgelerimizin kalkınması için yapılması gerekenler

Yer şekillerin engebeli olduğu ve uzun kış dönemlerinin yaşandığı bölgelerimizin kalkınması için yapılması gerekenleri 4 madde hâlinde yazınız.

 

Bölgelerin gelişebilmesi amacı ile kalkınma projeleri oluşturulmaktadır. Kalkınma projeleri hazırlandıktan sonra bölgeler içerisinde bölgenin zayıf ve güçlü olan yönleri tespit edilmektedir. Hazırlanan kalkınma projelerinin gerçekleştirilebilmesi için o bölgenin bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan bölgelerde projeler hayata geçirilmiş iken bu koşulları sağlamayan bölgelerde ise altyapı çalışmaları gerçekleştirilerek o bölgeler kalkınma projesine hazır hale getirilmektedirler. Ülkemizde ilk kez 1950’li yıllarda başlanan kalkınma projeleri genel amaç olarak bölge dışına göçün önüne geçmek, altyapı, kentleşme ve çevre koruma gibi sorunların önüne geçebilmek, doğal kaynakların daha verimli kullanılarak gereksiz tüketimden kaçınmak ve ekonomik yapıyı güçlendirmek gibi amaçları mevcuttur.

 

Yer şekillerinin engebeli olduğu ve uzun kış dönemleri yaşanan bölgelerde öncelikle genç nüfus zorlu yaşam koşulları ve işsizlik gibi sorunlar ile karşı karşıya kalırken daha sonrasında ise yapılan kalkınma planları sayesinde yeni iş kolları oluşturularak bu iş kollarında çalıştırılmak üzere pek çok istihdam sağlanmıştır. Özellikle kış turizmi ile gündeme gelen bölgelerde kişi başına geliri arttırmak, istihdamı arttırmak amacı güdülmüştür. Öte yandan bölge ile ülke arasındaki ekonominin yapı farkı azaltılma amacı güdülmüştür.  Potansiyeli görülen alanlarda ekonomik yapı çeşitlendirilerek iş gücü açığı meydana getirilmiş olup bölge içi gelir farklılıkları azaltılmaya çalışılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir