Alparslan’ın Anadolu’nun Fethine Beylerini Görevlendirmesinin Sebepleri Neler Olabilir?

Alparslan’ın Anadolu’nun Fethine Beylerini Görevlendirmesinin Sebepleri Neler Olabilir?

1071 tarihinde gerçekleştirilen Malazgirt Savaşı sırasında Alparslan’ın Türk beylerini görevlendirmesinin asıl sebebi bir Türk birliği kurarak Anadolu’nun fethedilmesini hızlandırmaktır. Böylelikle elde edilecek bir galibiyette payları olacak olan Türk beyleri bu coğrafyada yaşama ve İslam’ı yayma konusunda daha istekli bir hale geleceklerdir.

 

Çünkü Anadolu’nun fethi Hıristiyan âlemi için bir tehlike teşkil edecek ve ilerleyen süreçlerde kutsal ittifak altında Müslüman Türkler ile Hıristiyan haçlı orduları karşı karşıya gelecektir. Bu durumun farkında olan Sultan Alparslan bu fetih sürecinde kendi milliyetinden olan Türk beylerinin yanı sıra diğer İslam devletlerinin de destek verme yönündeki isteklerini geri çevirmemiştir.

 

Anadolu’nun Fethi ve Yarattığı Etkiler

Türkler tarafından Anadolu’nun fethedilme sürecinin başlamasıyla siyasi, ekonomik ve askeri pek çok etki ortaya çıkmıştır. Anadolu’nun fethi yavaşlamaya başlayan İslam’ın yayılmasına tekrardan bir dinamizm katmış ve Hristiyan âleminin kontrolünü elinde bulunduran Vatikan’ı ve Ortodoks âleminin önderi olan Bizans’ı birbirlerine yakınlaşmasına neden olmuştur. Bu yakınlaşma sonucunda kurulan kutsal ittifak hem siyasi hem de askeri anlamda Hıristiyanların birleşmesine neden olmuştur.

Anadolu’nun fethi iktisadi etkilerde yaratmıştır. Çünkü doğu ve batı arasındaki ticaretin en yoğun olarak yapıldığı ipek yolunun ana güzergâhlarından olan Anadolu kimin hâkimiyetine geçerse gücü de elde etmiş olacaktı. Bu coğrafyanın Türklerin eline geçmesi Avrupa devlerini ekonomik acıdan da tedirgin etmiştir.

Bu hâkimiyet mücadelesi Avrupalıların haçlı ordularını kurmaları ve yıllarca sürecek olan Müslüman Hristiyan çatışmalarını başlamıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir