Anadolu’ya Yönelik Türk Akınlarının Giderek Artması Bizansı Nasıl Etkilemiştir?

Anadolu’ya Yönelik Türk Akınlarının Giderek Artması Bizans’ı Nasıl Etkilemiştir? Bizans İmparatoru Böyle Bir Durumda Neler Yapmış Olabilir?

Anadolu üzerine Türk akınlarının artmasında pek çok etken söz konusudur. Bunların başında Moğol tehlikesi gelmektedir. Ayrıca Orta Asya’da iklim koşullarının her geçen gün kötüleşmesi de Türklerin göç etme sebeplerindendir. Çünkü genel olarak göçebe yaşam tarzını benimsemiş ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlamakta olan Türkler yeterli otlak alının olmaması nedeniyle daha verimli topraklara göç etmeye başlamışlardır.

 

Türklerin Anadolu’ya Gelişleri

Türklerin Anadolu’ya gelişleri 1071 tarihinde kazanılan Malazgirt Muharebesi ile olmayıp daha önceki tarihlerde de göçler yaşanmış ancak Bizans’ı ve Avrupa’yı tedirgin edecek kadar bir etki yaratmamıştır.

Ancak 1071’de Türklerin kazanmış oldukları bu önemli başarı, bu topraklara olan Türk göçlerini hızlandırdığı gibi Anadolu’nun artık bir fetih hedefi olduğunu ve gazaların arkasının kesilmeyeceğini ortaya koymuştur. Bu amaç doğrultusunda Anadolu’nun fethedilerek bir Türk yurdu haline dönüştürülmesi Bizans ile Türkler arasında savaşlar ve çatışmalar yaşanmıştır.

Anadolu’ya yönelik Türk akınlarının durduramayacağını anlayan Bizans’ın tedirginliği giderek artmıştır. Hıristiyan Ortodoks mezhebinden olmalarına rağmen Katolik Avrupa devletlerinden ve Vatikan’dan yardım istemişlerdir. Bunun üzerine Avrupa’da kurulan Kutsal İttifak yani Haçlı Orduları Türklerin üzerine gitmek ve kutsal saydıkları Müslümanların hâkimiyetinden almak için harekete geçmişlerdir.  Ancak tüm bu siyasi ve askeri hamleler başarısızlıkla sonuçlanmış, Türkler Anadolu’ya yerleşmiş, İstanbul fetih olunmuş ve Türkler Avrupa’nın içlerine kadar ilerlemişlerdir.

“Anadolu’ya Yönelik Türk Akınlarının Giderek Artması Bizansı Nasıl Etkilemiştir?” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir