Anadolu’nun Türk Yurdu Olmasında Anadolu’ya Yapılan Türk Göçlerinin Etkisi Nelerdir?

Logo

Anadolu’nun Türk yurdu olmasında Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin etkileri nelerdir? Araştırınız.

 

Türkler bağımsız yaşamaya çok fazla önem veren bir millettir. Bundan dolayı tarih boyunca devamlı yıkılan devletlerinin yerine yenisini kurmuşlar ve özgürce yaşamaya çalışmışlardır. Özgür olmak, bağımsız kalmak için devamlı göç etmişlerdir. Hep yeni yerlerde olmuşlar, yeni devletler kurmuşlardır. Türklerin göç etmelerindeki diğer nedenler;

 

  • Nüfusun çok hızlı bir şekilde artış göstermesi
  • Coğrafi şartların hayatı zorlaştırması, meraların yetersizleşmesi, şartların değişmesiyle birlikte geçimin zorlaşması ve iklim koşullarının oluşturduğu zorluklar
  • Geçimlerinin büyük kısmını hayvancılıkla sağladıktadırlar. Yaşadıkları bölgede salgın hastalıkların baş göstermesi
  • Türk cihan hakimiyeti düşüncesi
  • Çinlilerin ve Moğolların baskıları
  • Göç eden boyların birbirini etkilemesi
  • Türk boylarının kendi içlerindeki hakimiyet mücadeleleri

 

Yukarıda sırlanan nedenlerden dolayı Türkler devamlı göç etmişlerdir. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türkler Anadolu’ya kafileler halinde göç ettiler. Moğol istilalarından dolayı göç etmek zorunda kalan Türkler, İran havzası üzerinden Anadolu’ya doğru gelmiştir. Hindukuş Dağları ve Rus bölgesine doğru göçler olsa da Türklerin büyük çoğunluğu Anadolu’da kalmıştır. Sığınmak için Anadolu’da yerler tayin etmişler ve oralara yerleşmişlerdir.

 

Göçlerin doğal sonucu olarak Anadolu’nun Türk yurdu olmasını etkilemiştir. Çünkü Türkler göç edip Anadolu’ya gelip yerleşince Anadolu üzerinde baskısı bulunan diğer dinlerin ve güçlerin hakimiyeti sona ermiştir. Anadolu’ya yerleşen Türkler hemen devletleşmiştir. Türklerin Anadolu’da devlet gücünü oluşturmaları da Anadolu’nun Türk yurdu olmasında etkili olmuştur.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER