Geçmişten günümüze Türklerin İslam dünyasına katkıları nelerdir?

Logo

Geçmişten günümüze Türklerin İslam dünyasına katkıları nelerdir?

 

Türkler, ahlaki değerlerinde ve inandıkları Gök Tanrı inancındaki benzerlikler gibi nedenlerde dolayı İslamiyet’i daha kolay kabul etmişlerdir. Müslümanların zorlamasına gerek kalmadan Türkler kendi istekleri ile gruplar halinde İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Türk ahlakına, töresine, inancına ve kültürüne çok fazla benzeyen İslam dinin emirlerine uymakta zorlanmamışlar ve kısa sürede uyum sağlamışlardır. Zaten kendi inançlarında var olanlarla benzer özellikler göstermesi Türklerin daha kısa süre içinde dini ilimler başta olmak üzere çeşitli ilimlerde eserler vermesine neden olmuştur. Dini ilimler, tefekkür, felsefe, edebiyat, tasavvuf gibi alanlarda Türkler çok değerli İslam alimleri yetiştirmişlerdir. Ahmet Yesevi gibi alimlerin yazdıkları eserler Türklerin İslam dünyasında sağladıkları katkılardandır. Türk İslam alimleri ve eserleri İslam kültürünün ve uygarlığının dünya çapında yayılmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

 

Türkler, sanat, bilim, mimarlık, edebiyat gibi alanlarda kendilerine özgü bir anlayış geliştirmişlerdir. Kısa sürede gelişen bu anlayış İslam Medeniyeti’nin gelişmesinde öncülük etmiş mihenk taşlarıdır. Selçuklular, Gazneliler, Osmanlılar, Karahanlı’lar Türk İslam Medeniyetinin, kültürünün zenginleşmesinde ve gelişmesinde çok önemli roller üstlenmiştir. Günümüzde Avrupa’nın göbeğinde önümüze çıkan tarihi yapılar bile İslam medeniyetinin gelişmişliğinin göstergesidir. Bu eserlerin büyük çoğunluğu Türk Selçuklu veya Osmanlı Devleti’nin katkıları ile yapılmıştır. Türklerin İslam dünyasına katkıları:

 

  • İslam ordusunun oluşturulması
  • Orta Asya’nın Müslüman olması ve siyasi istikrarın meydana getirilmesi
  • İç ve dış siyasi istikrarın oluşturularak korunması
  • İslam ordularına karşı İslam’ın güçlenmesi
  • Türklerin devlet yönetimindeki etkili sistemleri
  • Şii tehlikesine karşı İslam devletlerinin güçlü bir yapıya kavuşması
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER