Anadolu’yu Yurt Edinme Açısından Malazgirt Savaşı İle Miryokefalon Savaşı Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Anadolu’yu Yurt Edinme Açısından Malazgirt Savaşı İle Miryokefalon Savaşı Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin çok eski tarihlere dayanmasına rağmen bir yurt olarak görülmeye ve yeni bir fetih hedefi haline gelmesi ise Türklerin İslamiyet’i kabulü sonrasında meydana gelmiştir.

Nitekim Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan’ın başkomutanlığında diğer Türk beyleri ve İslam devletlerinin de desteği ile Malazgirt’te Bizans ordusu arasında büyük bir savaş yaşanmış ve bu savaşı Türkler 1071 tarihinde kazanarak Anadolu’nun kapılarını açarak Türklere yeni bir yerleşim ve yurt edinmenin fırsatını sağlamıştır.

 

Malazgirt Savaşı İle Miryokefalon Savaşı Arasındaki İlişki

Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Türk boyları ve beylikleri akın akın Anadolu topraklarına göç etmeye ve Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştır. Ancak Bizans Malazgirt’te hezimete uğramış olsa da Anadolu’ya yerleşmek isteyen Müslüman Türkleri bu topraklardan atmak için çeşitli siyasi ve askeri ittifaklara gitmiş ve haçlı seferlerinin başlatılmasını sağlamıştır. Fakat haçlı seferleri de Müslüman Türk akınlarının durmasını sağlayamamıştır.

Anadolu’daki Türk ilerleyişini kesin olarak durdurmak isteyen Bizans büyük bir ordu ile günümüzde Denizli Çivril civarında bulunan Miryokefalon’da Türk ordusu ile karşı karşıya gelmiş ve 1176 tarihinde gerçekleşen bu savaş neticesinde artık Anadolu’da Türk hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmıştır.

Bu iki savaş arasındaki en kuvvetli ilişki Malazgirt’le açılan Anadolu’nun kapıları sonrası Miryokefalon savaşı sonrası Anadolu tamamen Türk hâkimiyeti altına girmesi olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir