Atatürk’ün Vatanı İçin Yaptıklarını Anlatınız

Logo

Mustafa Kemal Atatürk; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olarak bilinmektedir. Türk tarihi kadar dünya tarihi açısından da etkin bir seviyede olan kişilikler arasında öne çıkmaktadır. Her Türk vatandaşının minnet duyması gereken bir karakter olarak da görülmektedir. Hem askeri hem de devlet adamı olarak başarıları ve devrimleri ile ne kadar yeterli bir isim olduğu her insan tarafından kabul edilmelidir.

Atatürk Osmanlı’nın son zamanlarında oldukça başarılı bir subayken Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında da öncülük eden kişidir. Milli Mücadele ruhunun başlamasında da büyük görev alan Gazi Mustafa Kemal; Misak-ı Milli sınırlarını içeren idealini gerçekleştirme konusunda da yeterli bir çaba ve fedakarlık göstererek istediği sonuca ulaşmıştır. Böylelikle bu sınırlar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’ni de kurarak Türk toplumuna yeniden özgürlüğünü hediye etmiştir. Atatürk, Yeni TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nun kurulumu öncesinde ve sürecinde şu savaşlarda bulundu;

 

 • Trablusgarp savaşı: 29 Eylül 1911
 • Balkan savaşları: 1912- 1913
 • Çanakkale savaşı: 18 Mart 1915
 • Arıburnu muharebeleri: 25 Nisan 1915
 • Anafartlar: 25 Ağustos 1915
 • Doğu cephesi: 3 Mart 1918
 • Suriye Filistin cephesi: 31 Ekim 1918
 • Birinci İnönü savaşı: 10 Ocak 1921
 • Sakarya savaşı: 20 Ekim 1921
 • Başkomutanlık meydan muharebesi: 4 Mart 1922

 

Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra da elini taşın altına koyan Mustafa Kemal; yaptığı her alandaki inkılaplarla da Türk tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Yeni bir yönetim biçimi ile Türk toplumunu tanıştıran Atatürk; aynı zamanda da Batı’ya uyum sağlayarak çağdaş bir toplum yaratmak için elinden geleni yapmıştır. İnsanların kılık kıyafetinden eğitim biçimine kadar birçok alanda devrimler yapan Atatürk; bununla da sınırlı kalmayarak ekonomik devrimleri de ortaya koymuştur. Ülke insanının üretici safına geçerek ekonomisini kısa bir süre içerisinde tekrardan düzene koyma konusunda başarı sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa ülkemizin kuruluşundan sonra yaptığı bazı yenilikler ise şunlar;

 

 • Cumhuriyetin İlan etmiştir (29 Ekim 1923)
 • Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi (1924)
 • Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)
 • Kılık ve Kıyafette Değişiklik (1925-1934)
 • Takvim Saat ve Ölçülerde Değişiklik (1925-1935)
 • Medeni Kanunun Kabulü (1926)
 • Türk Ceza Kanunu (1926)
 • Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması (1926-1934)
 • Medreselerin Kapatılması (1926)
 • Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
 • Harf Devrimi (1928)
 • Üniversite Reformu (1933)
 • Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER