Benim için özgürlük …

Özgürlüğün sizin için ne anlama geldiğini boş bırakılan yere yazınız. Benim için özgürlük: …………

Özgürlük, kişinin kendini herhangi bir baskı altında hissetmeden, düşüncelerini dilediği gibi ifade edebilmesidir. Ancak özgürlük, hiçbir zaman için sınırsız bir kavram değildir. Zira özgür olduğumuza inanarak sarf etmiş olduğumuz cümleler hiçbir zaman karşımızdaki kişinin düşüncelerine, değerlerine ve değer verdiklerine saygısızlık boyutuna ulaşmamalı, hakaret ve küçük düşürücü bir niteliğe ulaşmamalıdır. Zira bu anlamda çok hassas davranılması gerekmektedir.

 

Her insan, doğumundan itibaren yetiştiği aile, yaşadığı çevre, edindiği dostluklar vs. gibi etkenler dolayısıyla birbirinden farklı düşünce kalıplarına sahiptir. Bu, gayet doğal ve olağan bir durumdur. Buna bağlı olarak da beğeniler, zevkler, davranışlar ve düşünceler insanlarda çok farklı şekillerde gözlenebilmektedir. Dolayısıyla, kimsenin görüşüne, düşüncesine, değerlerine ve yaşayışına zarar vermediği müddetçe herkes özgür düşüncesini rahatlıkla, hiçbir korku ve endişeye kapılmadan dile getirebilmeli, doğrularını ve yanlışlarını dilediği gibi ifade edebilmelidir.

 

Kişilerin birbirlerinin düşüncelerine saygı duyduğu ve herkesin özgür düşüncelerini korkmadan dile getirebildiği bir toplumda kişiler arası ilişkiler daha güçlü olur ve daha barışçıl bir toplum özelliği gözlenir. Bunların yanı sıra özgür düşünen ve özgür ifade eden insanların var olduğu bir toplumun ilerlemesi, bilimsel olarak aydınlanması daha kolay ve hızlı olacaktır. Zira yaratıcılığın en önemli zeminlerinden biri de özgür düşünebilmek ve özgür konuşabilmektir. Bu sayede yeni düşünceler toplumu daha çok geliştirecek ve dünya medeniyetleri zirvesine ulaştırabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir