Bir sanatçı veya sanat eseri ile ilgili değerlendirme yapabilmek için hangi bilgilere sahip olmak gerekir?

Bir sanatçı veya sanat eseri ile ilgili değerlendirme yapabilmek için hangi bilgilere sahip olmak gerekir? Bu konudaki düşüncelerinizi paylaşınız.

Eseri yazardan yazarı eserden ayrı değerlendirmek bizi doğru sonuca ulaştırmaya yetmeyecektir.  Eksik bilgi ile eser ve sanatçı değerlendirmesi yapmak ise mümkün değildir.

 

Eseri değerlendirmek için yola çıkıyorsak onu meydana getiren sanatçının hayatının bilmememiz gerekmektedir. Sanat eserinin bir tiyatro eseri bir resim ya da heykel olması bir şiir olması bir ayırdıma tabii tutulmadan eserin anlaşılması için yazarın hayatını ve hayatının dinamiklerini bilmemiz gerekmekte.

 

Sanatçının hayatı ile birlikte değerlendirilmesi gereken bir diğer unsur ise sanatçının yaşadığı dönemdir.  Dönem şartlarından ayrı olarak sanat eserlerini değerlendirmekte yine eksik bir sonuca çıkartır bizi.  Sanatçının hayatı, dönem şartlarını ve zamanı değerlendirdikten sonra eserin meydana geldiği mekânın da incelenmesi gerekmektedir.  Eser meydana gelirken etrafta var olan her şey tetikleyici unsur olmuş olabilir. Örneğin Van Gogh’un meşhur odasının tablosunda gördüğümüz mekân algısının yanında Van Gogh’un hayatı olmaktadır.

 

Eserin doğru değerlendirmesi için toparlayacak olursak;

Sanatçının hayatı,

Sanatçının yaşadığı dönem ( her poetikanın bir politik arkı vardır)

Sanatçının eseri var ettiği mekân

Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde var olan eseri kolaylıkla çözümleyebilir aforizmalarını anlamlandırabiliriz.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER