Bitki tohumlarının birbirinden farklı yapı ve büyüklükte olma sebeplerini tartışınız.

Logo

Bitki tohumlarının birbirinden farklı yapı ve büyüklükte olma sebeplerini tartışınız.

 

Çiçekteki dişi organın döllenmesi ile oluşan embriyosu ve yedek besinleri bulunan üreme organı olarak tanımlanabilen, bitkilerin çoğalmasını ve devamlılığını sağlayan yapıya tohum adı denir.

 

Çiçeğin, aynı türünden başka bir çiçekle tozlaşması olayına çapraz tozlaşma denir. Çapraz tozlaşma, aynı türün farklı bireyleri arasında gerçekleşmektedir. Bu şekilde tozlaşan bitkiler çevresel farklılıklara daha iyi uyum sağlayarak yayılır. Çaprazlanma sonucu çıkan genlerin taşıdıkları özellikler sayesinde bitki tohumları farklı renklerde ve boyutlarda olur.

 

Tozlaşma ve döllenme olayları sonucunda dişi organın yumurtalığında zigot oluşumu başlar. Oluşan zigot sürekli bölünüp gelişerek embriyo denilen bitki taslağını oluşturur. Embriyo oluştuktan sonra embriyonun etrafını saran koruyucu kabuk oluşur kabuğun içinde ise besin depo edilir.

 

Bitki tohumlarının sayı şekil ve büyüklüklerinde farklılıklar görülebilir. Bitki tohumlarının birbirinden farklılığın nedeni ise bitkilerin bulundukları ortama, çevre şartlarına uyum sağlama şanslarının daha yüksek olmasını ve nesillerinin devam etmesini sağlamaktır. Çimlenme, tohumdaki bitki oluşumunun dinlenme halinden etkin bir ha­le geçmesi olarak tanımlanabilir. Bu dönüşüm için gerekli koşulların bir kısmı­nı tohum kendisi yani iç koşullar, bir kısmını da çevre yani dış koşullar sağlar. Çevre koşulları ve beslenmenin, bitkilerin farklı yapı ve büyülükte olmasında önemli bir etken olduğu yapılan çalışmalarda görülmüştür. Tohumların çimlenebilmesi için su, sıcaklık ve oksijenin uygun ortam koşullarında olması gerekir. Işığın da bazı bitki tohumlarının çimlenmesinde etkisi büyüktür. Bu durumların hepsi büyüme ve gelişmede önemli etkenlerdendir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER