Çeşitli Sebeplerle Göç Etmek Zorunda Kalsaydınız Gideceğiniz Yerin Hangi Özelliklere Sahip Olmasını İsterdiniz?

Çeşitli Sebeplerle Göç Etmek Zorunda Kalsaydınız Gideceğiniz Yerin Hangi Özelliklere Sahip Olmasını İsterdiniz?

İnsanlık tarihi bir bakıma göçler tarihiyle eş zamanlı olarak gelişim kaydetmiştir. Nitekim yaşanılan büyük savaşlar, çevre felaketleri, kıtlık, kuraklık veya insanların geçimlerini sağlamasına yetecek miktarda olanak bulunmaması, insanların yaşaya geldikleri yerleri terk ederek başka bölgelere gitmelerine sebebiyet verebilmektedir.

Bu durum geçmişte iklim koşulları, toprakların verimliği veya göç edilecek bölgelerin tepkisine bağlıyken günümüzde bu kriterler artık yeterli olamamaktadır.

 

Göç Etmek İstenilen Yerin Sahip Olması Gereken Özellikler

 • İklim koşullarının nasıl olduğu ve uyum sağlanıp sağlanamayacağı
 • Göç edilecek yer halkının farklı bir kültürden gelen insanlara bakış acısının nasıl olduğu
 • Göç edilecek devletin göç edenlere ne gibi haklar sunduğu ve ayrımcılık yapıp yapmadığı.
 • Demokratik yönetim esaslarına ne derece uyulduğu
 • İnsan hak ve özgürlüklerinin uygulanıp uygulanmadığı
 • Eğitim ve öğretim kalitesinin nasıl olduğu
 • Kalkınma seviyesinin ne düzeyde olduğu
 • Göç edilecek ülkenin adet ve kültürüne uyum sağlayıp sağlanamayacağı
 • Farklı bir dini inanca sahip kişin kabul görüp görmediği
 • Geçim sağlayabilecek yeterli iş imkânlarının bulunup bulunmadığı
 • Yeterli derecede alt ve üst yapı imkânlarının olup olmadığı
 • Sağlık hizmetlerinin ne düzeyde bulunduğu
 • Göç edilmek istenilen ülkenin yaşadığı sorunları yaşayıp yaşamadığı gibi özellikler olmalıdır.

Bu etkenler bir insanın başka bir ülkeye göç etme konusunda dikkate alması ve iyi bir şekilde değerlendirmesi gereken konulardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir