Demokrasi yönetiminin monarşi, oligarşi ve teokrasi gibi yönetim biçimlerinden ne gibi farkları olduğunu düşünüyorsunuz?

Logo

Demokrasi yönetiminin monarşi, oligarşi ve teokrasi gibi yönetim biçimlerinden ne gibi farkları olduğunu düşünüyorsunuz? Yazınız.

 

Demokrasi‘nin gerçek anlamda uygulanmaya başlaması 1789’da Fransız İhtilalı’ndan sonra başlamıştır. Günümüze kadar uygulama aşamasında çeşitli değişikliklere uğrasa da halkın egemenliğine dayalı ve devlet yöneticilerinin halkın oyuyla seçilmesi nedeniyle dünya devletleri tarafından kabul edilen en ideal yönetim şeklidir. Bugün birçok ülke en demokratik yönetim rejimi olan Cumhuriyet’i tercih etmektedir.

 

Monarşi ise; devleti yöneten kişinin, padişah, kral, hükümdar, prens ve emir gibi unvanlara sahip tek bir kişinin elinde olmasıdır. Monarşi’yi diğer devlet yönetim şekillerinden ayıran en önemli özellik devlet başkanı olan kişinin bu yetkisini hayatı boyunca devam ettirmesidir. Cumhuriyet’te ise halk kendi idarecilerini yapılan seçim yoluyla belirleyebilmektedir.

 

Oligarşi’de ise, devlet yönetimin tek bir zümrenin elinde bulundurulmasıdır. Bu zümre, askeri, siyasi veya ekonomik üstünlüğe sahip olan gruplar tarafından oluşturulur. Bu gruplardan hangisi daha güçlüyse yönetim onun eline geçer ve devlet yönetiminde tek söz sahibi o zümre olur.

 

Teokrasi’ye baktığımızda; bu yönetim şekli tamamen dine dayalı bir yönetim anlayışıdır. Teokrasi’de dini otorite organları diğer siyasi otorite organlarının yerine yönetimde söz hakkına sahiptir. Bu bir şekilde devlet yönetiminde “ruhban sınıfı” olarak tabir edilen bir grup tarafında devletin yönetilmesidir.

 

Cumhuriyet, milletin egemenliğini önceleyerek, devlet yönetiminde tek söz sahibi olarak halkı kabul eder. Tüm devlet yöneticileri ve siyasi otoriteler yapılan seçimlerle halkın oylarıyla belirlenir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER