İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye isimlerinin verilmesinin sebepleri ne olabilir?

Logo

Millî Mücadele yıllarında yayınlanan gazetelere İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye isimlerinin verilmesinin sebepleri ne olabilir? Yazınız.

 

Milli mücadele yıllarında yayınlanan gazetelerin çıkması Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararları halka duyurmak amacıyla çıkarılmış ve tüm gelişmelerden ülke vatandaşlarının haberdar olması sağlanmıştır. Bununla birlikte yurt dışına verilmesi gereken mesajlar yine bu gazeteler vasıtasıyla olacaktır.

 

Erzurum Kongresi’nin yapılış amacına şöyle bir göz atarsak; Atatürk alınacak kararların ve uygulanacak kurtuluş politikalarının halkın desteğiyle ve onların görüşleriyle gerçekleşebileceğine inanmış ve bu düşüncesini katıldığı tüm toplantılarda dile getirmiştir.

 

Mustafa Kemal Atatürk, yapılacak mücadelede milli kuvvetlerin etkin rol oynaması gerektiğini ve milli idarenin de hâkim olması gerektiğini önemle vurgulamış ve çıkarılan gazeteler tüm bu düşünceler ışığında “İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye” olarak çıkartılması kararlaştırılmıştır.

 

Milli mücadele hareketinin başlamasından sonra Sivas Kongresi’nde alınan kararlar çıkartılan ilk gazete olan “İrade-i Milliye”’de yayınlanmıştır. Daha sonra oluşturulan temsil heyetinin Ankara’ya gitmesinin ardından “Hâkimiyet-i Milliye” olarak değişmiş ve ileri yıllarda “ Milli Gazete” olarak yayın hayatına devam etmiştir.

Milli Mücadele döneminde çok etkin rol üstlenen bu gazetelere konulan isimler Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasiye ne derece önem verdiğini ispatlar niteliktedir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER