Demokratik bir toplumda insanların birbirlerinin farklı fikirlerine ya da düşüncelerine yaklaşımları nasıl olmalıdır?

Logo

Demokratik bir toplumda insanların birbirlerinin farklı fikirlerine ya da düşüncelerine yaklaşımları nasıl olmalıdır? Tartışınız.

Demokratik toplumların belirli ortak özellikleri vardır. Bu özellikler arasında en çok ön plana çıkanı, insanların toplum içerisinde birbirlerinin fikir ve düşüncelerine karşı yaklaşımlarıdır. Demokratik toplumlarda milli egemenlik, hukukun üstünlüğü, düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü kavramları birbiriyle iç içedir.

 

Demokratik Toplumlarda Fikir ya da Düşüncelere Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?

 

İnsanların birbirlerinin farklı fikirlerine ya da düşüncelerine karşı olan yaklaşımları her zaman ılımlı olmalıdır. Demokratik toplumların tamamında mevcut olan özgürlüklerden birisi bireysel düşüncel özgürlüğü olarak belirlenmiştir.

 

Hoşgörülü yaklaşım toplumsal açıdan bütünlüğü sağlama noktasındaki en önemli ayrıntılardan biridir. Bu nedenle toplumdaki farklı fikirlere ve aynı zamanda düşüncelere karşı her zaman hoşgörülü olmak gerekir.

 

Barışın, güvenin ve huzurun devam etmesi için insanların birbirlerine karşı olan saygılarını her zaman korumaları gerekmektedir. Toplumdaki her düşüncenin sahip olduğu önem yüksek seviyededir. Her insanın aynı fikir ve düşüncede buluşması imkansızdır. İnsanlar düşünen varlıklar olarak toplum içerisinde yaşantılarını sürdürürler.

 

Farklı fikirlerin, düşüncelerin bulunuyor olması toplumu toplum yapan en önemli özelliktir. Demokratik toplumlar bu durumun farkında olarak insan ilişkilerinde birbirlerine karşı her zaman naziktirler.

 

Hem fikir hem de düşüncelerin farklı olduğu durumda hiçbir zaman saldırgan tavırla karşı tarafa yaklaşmamak demokratik olmanın bir gerekliliğidir. Bilinmelidir ki; herkes toplum içerisinde eşit hakka sahiptir. İnsan olmanın bir getirisi olarak özgür fikir ve düşünce hakkını kullanabilme hakkı geçerlidir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER