Devletlerin aileyi önemseyen ve koruyan ilkeleri anayasalarına koymalarının sebebi sizce nedir?

Devletlerin aileyi önemseyen ve koruyan ilkeleri anayasalarına koymalarının sebebi sizce nedir? Değerlendiriniz.

 

Toplumu oluşturan en alt birimin adı aile olarak bilinir. Toplumların şekillenmesi, ahlaki ve dini kurallara uymasının gerekliliği ailede verilen eğitimle başlar. Kişinin ilk eğiticisi ailesidir. Sonrasında yaşadığı sosyal çevre ve bu çevrede uyguladığı davranışlardır. Bunların hepsi bir bütün olarak ele alındığında toplumun da eğitim, öğretim konusunda ki seviyesi belirli olur. Toplumlar şekillenirken ailenin etkisinin yanı sıra yaşadığımız çağda kitle etkileşim aracı olan sosyal medya hesaplarıdır. Sosyal çevre, yerini günümüzde daha çok sosyal medyaya bırakmış gözüküyor.

 

Gerçek ama acı olan bu durum bilinse bile önüne geçilmesi şuan için imkânsız görünüyor. Bu uygulamaların kullanımdan kaldırılması şöyle dursun kısmi zamanlı durdurulması dahi toplumda infiale yol açabilecek derece. Devletler de bu gibi gelişmelerin önünü alabilmek adına bazı stratejiler geliştirip uygulamaya koyarlar. Kurulan aile bakanlıkları, toplumun ve ailenin kişi üzerinde ki etkisini olumlu yapabilmek adına çalışmalar yapar. Aileler koruma altına alınır. Yapılan nüfus planlaması da aslında aileyi koruma kanunları arasında yer alır. Elbette ki hayvanlar sevilmeli ve beslenebilmelidir. Ancak gelişen teknoloji çağında yaşadığımız sürede insanlar, evlat edinmek yerine hayvanlara bakmayı daha sevimli görmüşlerdir.

 

Çocukları olmayan ailelerde ufak çaplı tartışmalar dahi ayrılıkla sonuçlanabiliyor. Ailelerin bozulmasının da önüne geçmek için, nüfus planlaması yapılması yoluyla ailelerden en az bir-iki-üç çocuk yapmalarını istemek ve bu konuda teşvikler hazırlamak devletin görevleri dahilinde yer alıyor. Çünkü biliniyor ki aile bozulursa toplumda bozulur. Bozulan toplumda devletin işleyişine etki eder ve yıkılmasına kadar sebep olabilir. Çok dişli bir çark gibi düşünebiliriz bunu. Her diş bir diğer büyük çarkı etkiler. Devletler hem kendi güvenliğini ve sürdürülebilirliğini garanti altına almak ister hem de insanlarının refah seviyesinde yüksek çıtayı yakalayabilmesini. Devletlerin aileleri önemseyen ve koruyan ilkeleri anayasalarına koyma sebepleri bundandır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER