Devşirilen çocuğun hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur?

Devşirilen çocuğun hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur?

 

Osmanlı devleti Hristiyan ailelerinden aldığı çocukları Türk ailelerine teslim ettikten sonra Türkleşmesini sağlamış ve devşirme adı verilen sistemle orduya yerleştirmiştir. Gelişen sistemin ilerleyen yıllarında üstün başarı sağlayanları paşalığa kadar yükselebilmiş Osmanlı devlet yapısının bütünlüğünü korumak amaçlı hizmetlerde bulunmuşlardır. Devşirilen bu çocuklar elbette ki farklı bir din ve kültürün etkisi altında kalmışlardır. Türkleşme ve İslamlaşma ile kendi kültürlerinden ve dinlerinden ayrılan bu kimseler seçilerek orduya alınmış belli yetenek sahibi olan kimselerdi. Tek çocuklu olan ailelerden alınmaması ve sarışın olmamasına dikkat edilirdi. Esmer olan kimselerin fark edilme olasılığı daha az olduğu için bu tarz eleme sistemi geliştirilmişti.

 

Yaşadığı toplumun da fethedilen topraklarla birlikte İslam kültürü altında kalması ve Türkleşmesi onların Osmanlı yapısına çabuk ısınmalarını sağlamıştır. Sonuçta kendi tebaasının güvenliğini sağlayacağı düşüncesi yerleşmiştir. İslam ın kabul edilebilmesi ve doğruyu göstermesi de dini açıdan zorluk yaşanmamasını sağlamıştır. Başarılı olmak adına hizmetlerini tam bir teslimiyetle yerine getirmişler sonraları sisteme bulaşan rüşvet ile sistemin ruhuna aykırı işler sistemin bozulmasını hızlandırmıştır. Kendi ailelerinin den kopan her devşirme yeni bir hayatı yaşamaya başlamış, düşünce tarzlarına kadar değişim göstermişlerdir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER