Dilimizin dünya üzerinde konuşulduğu yerler ile ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.

Dilimizin dünya üzerinde konuşulduğu yerler ile ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.

Türkçemiz çok zengin kelime hazinesine sahip, bazı dillere göre zor bir dildir. Ural Altay dil ailesine mensup olan dilimiz Oğuz Grubu’na mensup bir lehçedir. Ural Altay ailesindeki diğer diller ile yakınlık göstermektedir. Günümüzde dünyanın farklı bölgelerinde Türkçe konuşan insanlara rastlamak mümkündür. Ülkemizden çalışmak için dünya devletlerine gurbetçi olarak gidenler, Osmanlı İmparatorluğu’nun hakim olduğu bölgeler düşünüldüğünde dünya üzerinde Türkçe’nin konuşulduğu çok ülke görmek mümkündür. Örneğin Balkanlar Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyetindeydi. Şimdilerde halen Balkanların bazı ülkelerinde Türkçe kullanılmaktadır. Balkanlardaki Makedonya’nın bazı bölgelerinde 2014 yılından, Kosova’da ise 2015 yılından itibaren Türkçenin kullanımı resmileşmiştir.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adından da belli olduğu gibi Türk bir devlettir. Bundan dolayı ülkede Türkçe konuşulmaktadır. Resmi dili Türkçe olan devletler; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Dünyada, Türkiye Türkçesini konuşan insan sayısı yaklaşık olarak 71 milyondur. Amerika’da ve Avustralya’da konuşulan Türkçeyi de düşündüğümüzde bu rakam 80 milyona kadar çıkmaktadır.  KKTC ve Türkiye’de Türkiye Türkçesi konuşulurken diğer ülkelerde ikici veya üçüncü dil olarak Türkçe lehçeleri kullanılmaktadır. Türkçe lehçelerini kullananların sayısı ise 200 milyon civarındadır. Türkçe’nin konuşulduğu ülkeler arasında Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Kosova, Romanya, Azerbeycan, Suriye ve Irak vardır. Ayrıca Türkçe konuşan insanların yoğunlukla göç ettiği Almayna, Hollanda, Fransa, Avusturya, Amerike Birleşik Devletleri, Belçika, İsviçre, Birleşik Krallık, Danimarka, İsveç ve Avustralya’da da Türkçe konuşan insanlar görmek mümkündür.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER