Dilin milli birliğin oluşması, gelişmesi ve korunmasındaki rolü nedir?

Dilin millî birliğin oluşması, gelişmesi ve korunmasındaki rolü nedir?

Dil, insanın duygu, düşünce ve duygularını ifade etmek için kullandıkları işaret ve sözcüklerin bütünüdür. Dil bir insanın diğeri ile iletişim kurmasını sağlamaktadır. Milleti oluşturan bireylerin birbiri ile kuvvetli iletişim kurmalarını sağlayan dilin birlik ve beraberlik açısından önemli bir yeri vardır. Dili sadece bir iletişim aracı olarak görmek oldukça yanlış ve eksiktir. Dil, bireylerin topluluk olmasını, toplulukların millet olmasını sağlar. Böylece tek olan bireye millet olma özelliğini kazandıran araçtır. Milletin tek olabilmesi aynı dili konuşması ile mümkündür. Dil ile başlayan birliktelik ancak yine dil ile gelişip korunabilir. Herhangi bir konu üzerinde düşüncelerin açığa çıkarılması gerekir. Açığa çıkarılmayan düşünce nasıl bir birlik oluşturabilir ki?

 

Atatürk milletin kültürünü, edebiyatını, tarihini ortaya çıkarabilmek için dile olan ihtiyacın her zaman farkında olmuştur. Bu farkındalık ile milleti millet yapan değerlerin nesilden nesile geçişini sağlamak için Türkçenin sadeleşmesi ve zenginleştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapmış ve yaptırmıştır. Türk olan milletin dilini de Türkçe dilinden ibaret olması gerekir ki insanlar yazılan ve konuşulanları anlayabilsin. Halkın anlamayacağı şekilde yazılan ve çizilenler aydınlar, yöneticiler ile halkın arasındaki birliğin kırılmasına neden olur. Birliğin devamı için ortak konuşulan ve yazılan bir dile ihtiyaç vardır ki herkes birbirini en doğru şekilde anlasın. Türkçenin milletin zihni ve kalbi olduğunda inancı tam olan Atatürk, Türk Dilinin asaletine ve zenginliğine kavuşturulması için gerekli olan herkesin var gücü çalışmasını ve alakadar olmasını istemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir