Efsane kelimesinin size çağrıştırdıklarını sözlü olarak ifade ediniz.

Logo

Efsane kelimesinin size çağrıştırdıklarını sözlü olarak ifade ediniz.

 

Ağızdan ağıza dolaşarak şekillenen ve olağanüstü nitelikler taşıyan hikayelere efsane denir. Yeryüzünde yaşamış olan tüm milletlerin farklı efsaneleri vardır. başlıca Türk efsaneleri; Oğuz Kağan destanı ve devamı olan Ergenekon’dur. Efsanenin temeli olan hadise, halkın hayalinde boyut değiştirerek ağızdan ağıza hatta nesilden nesile geçer. Her milletin kendi diline özgü pek çok efsanesi vardır. Bunların bazısıbirçok millet tarafından benimsenmiş ve aynı efsane başka adlarla pek çok dile yerleşmiştir.

 

Efsan ve efsane şekillerinde de karşımıza çıkan kelime aslen Farsçadır, sergüzeşt ve hikaye anlamına gelir. Geçmiş durumları ifade etmek için kullanılır. Zaman içerisinde gerçekler görünmez olmuş, halk olayı masal şeklinde anlatmıştır. Efsanelerin başladığı tarih belli olmamakla birlikte, bir masalın ya destanın değişikliklere uğratılarak ayrı ayrı deyişlerle yaşadığı bir gerçektir. Daha çok inançla ilgili konularda ortaya çıkan destanlar, hemen her yer üzerine söylenmiş; kainattaki varlıkların ve olayların meydana geliş şekillerini, gerçek olsun veya olmasın, bir sebebe bağlayarak anlatmaya çalışan halk edebiyatı ürünleridir.Efsanelerin toplumsal işlevleri vardır. Özellikle inanışlar üzerinde etkili olduğu için toplum adetlerinin muhafaza edilmesinde ve toplumsal özelliklerin sağlanmasından önemli bir öğedir. Bu konularla alakalı olarak ortaya çıkan efsaneler çağlar boyunca etkisini basit bir şekilde sürdürür.Bunun yanında açıklanamayan hadiselere çözüm getirmesi, örnekler verip, nasihat etmesi toplum kurallarına katkı sağlaması gibi toplumsal işlevleri de vardır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER