Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımının ülke ve aile ekonomisi açısından önemi

Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımının ülke ve aile ekonomisi açısından önemini yazınız.

 

Elektrik enerjisi günümüzde en fazla kullanılan enerji türüdür. Çok fazla kullanılması ile birlikte elektrik enerjisine olan ihtiyaç her geçen gün artış göstermektedir. Elektrik enerji doğrudan değil dolaylı yollarla doğal enerji kaynaklarından elde edilmektedir. Elektrik enerjisinin doğrudan elde edilemiyor oluşu bu enerji türünü daha masraflı ve daha önemli bir yere koymaktadır.  Doğal enerji kaynakları diye isimlendirdiğimiz fosil yakıtlar da zaman geçtikçe tükenmektedir. Fosil yakıtların da çevreye zararı elbette olmaktadır. Bu sebeple elektrik üretiminde en fazla yenilenebilir enerji ön plana çıkmaktadır. Bu yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi, hidroelektrik enerji, güneş enerjisi ve jeotermal enerji sayılabilir. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarının tümü elektrik enerjisinin üretilmesine yardımcı olmaktadır.

 

Elektrik enerjisi hayatımızın her alanında fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz bir enerji türüdür. Neredeyse bütün sosyal ihtiyaçlarımız elektrik enerjisi ile çalışan makineler tarafından karşılanmaktadır. Elektrik enerjisine bu kadar çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde, kaynaklar da kısıtlı iken bilinçsiz elektrik kullanma oldukça zararlı bir davranıştır. Elektrik enerjisi sayesinde doğal enerji kaynakları tükenmemektedir. Ayrıca elektrik enerjisi çevre dostudur ve çevrenin korunmasına yardımcı olur. Ekonomi yönünden aile bütçesine ve ülkeye oldukça katkısı bulunmaktadır. Kullanılan enerji maliyetini düşünerek ülke ve aile ekonomisine katkıda bulunur. Ayrıca elektrik enerjisinin doğru ve dengeli kullanılması da enerji kaynaklarımızın tükenmesinin önüne geçilerek uzun yıllar boyunca elektrik enerjisinden mahrum kalmadan yaşamamıza olanak sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir