Endüstride hâl değişiminin kullanıldığı alanlar nelerdir?

Logo

Endüstride hâl değişiminin kullanıldığı alanlar nelerdir? Örnekle açıklayınız.

 

Günlük hayatımızda başta su döngüsü olmak üzere bir çok alanda hal değişiminden faydalanılmaktadır. Bir çok üretim yapan endüstri alanında da bu yöntemden faydalanılmaktadır. Şimdi gelin bu alanlar nelerdir, birlikte inceleyelim.

 

LPG : Doğada bulunan ham petrolün damıtılmasıyla propan ve bütan adı verilen maddeler elde edilmektedir. Bu maddeler oda şartlarında gaz halde bulunmaktadır. Soğutularak ve basınç uygulanarak propan ve bütandan kokusuz,renksiz ve havadan ağır olan LPG adı verilen bir sıvılaştırılmış gaz elde edilir. Bu sıvı daha küçük hacime sahip LPG tüpleri içerisinde depolanır. Türkiye üzerinde kullanılan LPG’ler genel olarak %70 bütan ve %30 propandan oluşmaktadır. Bu madde havadan daha yoğun olduğundan kaçak gibi durumlarda yere çökerek zehirlenmelerin önüne geçilmektedir.

 

Doğalgaz (NG) ve Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) : Genellikle petrol yataklarının üst kısmında biriken ve büyük kısmı metan gazından oluşan doğalgaz az miktarda etan ve su buharı içermektedir. Yoğunluğu LPG’nin tersine havadan küçüktür. Bu gazın aşırı derecede soğutularak -162 dereceye getirilmesiyle elde edilen sıvıya ise sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) adı verilir. Yoğunluğu havadan küçük olduğundan kaçak durumunda direk olarak insanı zehirleyebilir. Yanıcı bir maddedir.

 

Soğutucu Akışkanlar : Buzdolabı, klima ve derin dondurucuların dışında yer alan borular içerisinde yer alan sıvılar ürünlerin içerisine girdiğinde gaz halini almaktadır. Buharlaşma için gerekli olan ısıyı bu ürünlerin kendisinden almaktadır. Sıvılaşırken dışarıya verdiği ısı ise bulunduğu ortama yayılmaktadır. Soğutucu akışkanlar adı verilen bu sıvı maddeler sürekli olarak kapalı devre içerisinde dolaşım halindedir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER