Eşeysiz üremeyle ilgili 5 kavram

Aşağıdaki boşluklara eşeysiz üremeyle ilgili 5 kavram yazınız.

Tek bir canlının herhangi bir eşe ihtiyaç duymadan, kendiyle aynı kalıtsal özelliklerde yeni bir canlı oluşturmasına eşeysiz üreme denir. Oluşan yeni bireyin ata canlı ile aynı kalıtsal özellikte olması eşeysiz üremenin özellikleri arsında sayılabilir. Bunun dışında eşeysiz üremede bütün bireyler mitoz bölünme sonucu oluşur, kalıtsal çeşitlilik gözlenmez, eşeysiz üreme çok hızlı gerçekleşir ve özellikler nesilden nesle değişmeden aktarılır. Ata canlı erkek veya dişi olarak değerlendirilemez.

 

İkiye bölünme, sporla üreme, tomurcuklanma, vejetatif üreme ve mitoz eşeysiz üremeyle ilgili kavramlar arasında sayılabilir. Bunların bazıları aynı zamanda eşeysiz üremenin çeşitleridir. Eşeysiz üreme çeşitleri 4 tanedir. Bunlardan ilki ikiye bölünme daha çok tek hücreli canlılarda görülür. Mitoz bölünme ile iki canlı oluşmasını ifade eder. Sporla üreme bir diğer eşeysiz üreme çeşidi olup mantarlarda ve çiçeksiz bitkilerde üreme amacıyla tercih edilir. Tomurcuklanarak üremede ana canlının vücudunda oluşan tomurcuktan yeni bir canlı gelişir. Bira mayalarında, hidralarda, mercanlarda bu üreme yöntemi kullanılmaktadır. Son eşeysiz üreme çeşidi olan vejetatif üreme ise yüksek yapılı çiçekli bitkilerde görülür. Vejetatif üremenin de kendi içinde dört farklı türü vardır. Çelikle, yumru ile, sürücü gövde ile ve soğan ile vejatatif üreme mümkündür. Ata canlı ile aynı özellikle bireyler oluştuğundan özellikle yüksek özelliklerin aktarılması için bu yöntemler kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir