Farklı cevapların olması, gerçeğin bunlardan biri olduğu anlamına gelir mi? Yorumlayınız.

Logo

Gerçek ve doğru birbirinden tamamen farklı iki kavramlar olsa da çoğu zaman gündelik hayatta birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Oysa doğru genel olarak öznel oluşumları ve hareketli değişkenleri temsil eden bir kelime iken gerçek tek bir hakikati, genel geçer kabulü temsil etmektedir. Özellikle idealistler ve Hegel gibi diyalektik düşünce liderleri doğru ve gerçek üzerine uzun zaman boyunca kafa yormuş ve bu kavramların birbirinden ayrılığının temellerini atmış kişilerdir. Doğru kavramı, kişiden kişiye değişebilen ve önermenin etrafındaki diğer önermeler ile çelişmemesi gerekliliğini doğuran bir kavramdır. Dolayısıyla bağlı olduğunu diğer doğrular ile çakışmadığı sürece doğru özneden özneye farklılık gösterebilir. Gerçek kavramı ise temel bir hakikat olan ve her şeyin sonunda vardığı ve her şeyin kendisinden yola çıktığı düşünülen idea üzerine kurulu bir kavramdır. Örneğin Spinozaya göre gerçek içkin bir Tanrı’dır. Gerçek doğanın döngüsüne içkin olarak bulunan Tanrıdır ve doğrular bu görüş etrafında şekillenir.

 

Farklı cevapların olması, farklı doğruların olması anlamına gelir. Öznellik ile beraber dikilen doğrular ise tamamen gerçek olma şansına sahip değildirler. Doğruların çokluğu, sosyal yaşamda bir renk ve kültür çeşitliliği oluşturur. Gerçek ise felsefe dünyasında yek bir genel kabul üzerine kurulur. Özet olarak, fikirlerin birbirinden farklı oluşu, birinin diğerini yanlışlayabileceği anlamına gelmemektedir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER