Farklı dilleri kullananlar farklı düşünüyor olabilir mi? Neden?

Dil yalnızca mekanik olarak sözcükler bütünü değil, aksine aynı zamanda yaşayan bir organizmadır ve dolayısıyla dilin içerisinde pek çok anlayış biçimi ve düşünme tarzı bulunur. Dil içerisindeki kelimelerim temsil ettiği imgeler, dili kullanan halkın söz konusu imgelemler hakkındaki görüş ve düşüncelerini betimler. Dildeki sözcükler hiçbir zaman nötr değildir ve olamazlar da. Çünkü dilin kuruluş ve kullanılış süreci tamamen öznel olarak ve iç güdüsel olarak ilerleyen bir anlamlandırma sistemidir. Bundan dolayı da dilin kişisel ve toplumsal düşünce ve duyguları ifade ettiğini ya da potansiyel olarak edebileceğini söylemek çok ütopik bir söylemde bulunmak anlamına gelmiyor pek.

 

Farklı dilleri kullanan kişiler farklı şeyler düşünüyor olabilir mi? Bu pek ala mümkün olabilir. Ama farklı dilleri konuşan kişiler için söylenebilecek asıl keskin şey şu: Farklı dilleri kullanan kişiler birbirinden farklı düşünme tarzlarına, ideolojilere, mantık algoritmalarına ve dünya görüşlerine sahiptirler. Çünkü dillerin kuruluşu sırasındaki farklılaşmalar, ya da bazı kavramlara isim verirken bazılarına vermeye gerek duymamalar, bunların tamamı dilin yaşayan ve duygu ile düşünceleri yansıtan bir yapıya sahip olmasından dolayı oluşmaktadır. Farklı dili konuşan bireylerin birbiri ile anlaşması yine de elbette mümkündür. Fakat bu durumda etik değerleri koruyabilmek açısından dil içerisinde bulunan en az saldırgan ve en nötr kelime ve öbekleri seçmek gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir