Felsefi ürünlerle bilim ve sanat ürünlerinin artmasındaki sebepler neler olabilir?

Felsefi ürünlerle bilim ve sanat ürünlerinin artmasındaki sebepler neler olabilir?

18.ve 19. Yüzyıl felsefesinin dil ve edebiyat ilişkisi öncelikle Fransa’da etkili olmuş ve oradan da Avrupa’yı etkisi altına almıştır.  Bu dönemde birçok filozofun felsefi esreleri dışında edebi eserlerde kaleme alması sadece burjuva sınıfını değil halkında dikkatini çekmeyi başarmıştır. Böylece halkın felsefeye olan ilişkisi artmış ve edebi esreler sayesinde insanların kitap okuma alışkanlıkları artmıştır. Felsefe edebi esrelerinde görülen artış, düşünsel zenginliği arttırdığı gibi halkı aydınlanmasının üzerinde de büyük etkilere neden olmuştur.

 

Yayınlanan eserler sayesinde kültürel etkileşim hızlanmış, bir yandan halkın aydınlanması sağlanırken diğer yandan Fransız İhtilaline zemin hazırlanmıştır.  Fransız devriminin etkisiyle aristokrasi rejimi ortadan kalkmış, duygu ve düşüncelerin özgürce ifade edilmesinin yolu açılmıştır. Bu yeni durum, edebiyat alanında “Romantizm” akımının oluşmasını sağlamıştır. Romantizm,  sadece burjuva ve zengin kesime değil toplumun tüm sınıflarına hitap eden, duygu ve düşünceleri coşkulu bir şekilde ifade eden bir felsefi bir akımdır. Bu akımın öncüleri arasında Fransız düşünür Voltaire ve Rousseau’yu sayabiliriz.

 

Romantizm akımı başta Fransa olmak üzere bütün Avrupa’yı sarmış sonrasında Türk edebiyatı da bu akımdan etkilenerek birçok edebi eser ortaya çıkmıştır. Romantizm akımından etkilenen Türk aydınlarının önde gelen isimleri şunlardır: Namık Kemal, Ahmet Mithat, Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit’tir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER