Filozof, aynı zamanda din adamı da olabilir mi?

Filozof, aynı zamanda din adamı da olabilir mi? Tartışınız.

Felsefe ve din arasındaki birçok ortak nokta olmasına rağmen savundukları bazı görüşlerde birbirinden ayrılırlar. Dünyanın her yerinde din adamı ve filozoflar her zaman bir çatışma halindedirler. Her iki grupta kendi dogmalarının doğruluğunu kanıtlamak için birçok görüş savunurlar. Din deyince aklımıza ilk olarak, inanç kalıpları ve kutsallık gelir. Din daha çok yumuşak huylu, kendi dışına sert olsa da kendi içinde her zaman uzlaşmacı görüşler mevcuttur. Felsefe ise dinin tam aksine serttir, birçok düşünce kalıbının dışına çıkarak önyargıları kırmak için sayısız görüş bildirir. Bu nedenle din ve felsefeyi aynı keseye koymak yanlış olacaktır.

 

Din adamı temsil ettiği dinin tüm kurallarını her zaman uyulması gerektiğini savunurken, filozof tüm düşünce kalıplarının ötesinde bir görüş arayışı içindedir. Filozof sürekli kendini yenileme çabası içinde olan ve yenilendikçe kendine bile bazen yabancılaşan bir tutum sergiler. Din adamının ise yeniyle işi yoktur. O kutsal olan tüm kuralların aynı şekilde hiç değiştirilmeden uygulanması gerektiğini savunur. Bu nedenle bir filozofun din adamı olması mümkün değildir. Bir filozof ben aynı zamanda din adamıyım diyorsa, burada kendisiyle çelişmiş demektir. Anak bir din adamının tüm kutsallarını koruyarak felsefe yapması mümkündür. Buna en iyi örnek ünlü İslam alimi İma-ı Gazali’yi gösterebiliriz. İmam-ı Gazali felsefeyle uğraşmış ancak İslam düşüncesine aykırı hiçbir görüş sunmamıştır. Felsefe alanında yazdığı kitapların içeriğine baktığımızda sadece filozofların görüşlerini çürüttüğü savlarını görürüz.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER