Girit Adasını Ancak Yirmi Dört Yılda Alabilen Osmanlı Devletinin O Dönemdeki Deniz Gücü

Girit Adasını Ancak Yirmi Dört Yılda (1645-1669) Alabilen Osmanlı Devleti’nin O Dönemdeki Deniz Gücü Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?

 

Girit Adası kuşatmasına genel olarak baktığımızda, bu kale 1669 yılında Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmiştir. Bu zamana kadar kaleye 69 kez hücum edilmiştir. Karşı taraftan gelen savunma sayısı ise 80 olarak bilinmektedir. Kuşatmanın son üç yılında hem Osmanlı Devleti hem Hristiyan birlikleri çok sayıda asker kaybı vermiştir. Uzun ve zorlu bir sürecin ardından Girit Adası 1669 yılında Osmanlı Devleti tarafından fetih edilmiştir.

 

Girit Adası’nın 24 yılda ele geçirilmesine baktığımızda Osmanlı Devleti’nin gücünü kaybetmeye başladığını görmekteyiz. Osmanlı Devleti denizlerdeki hakimiyetini Kanuni Sultan Süleyman döneminde zirveye çıkarmıştır. Ancak 17 yüzyıldan itibaren batıda yenileşme hareketleri doğrultusuna birçok alanda olduğu gibi deniz alanında da ilerleme kaydedilmiştir. Deniz alanındaki bilginin artması yeni gemilerin icat edilmesini sağlamıştır. Bu gelişmeleri takip edemeyen Osmanlı Devleti deniz gücü bakımından batı devletlerinin gerisinde kalmaya başlamıştır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti’nde o tarihlerde görülen duraklama dönemi farklı alanlarda çıkan sorunlarla uğraşma zorunluluğu doğurmuştur.

 

İç huzursuzlukların da görüldüğü Osmanlı Devleti sefer hazırlıklarını tam olarak yerine getirememiştir. Girit Adası’nın 24 yıllık çaba sonucu fetih edilmesi Osmanlı Devleti’nin eski gücüne sahip olmadığının göstergesidir. Osmanlı Devleti’nde görülen duraklama dönemi yerini bir süre sonra gerileme devrine bırakmıştır. Gerileme devri ile birlikte ülkede önemli topraklar kaybedilmeye başlanmıştır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER