Konargöçer yaşam tarzı ile yerleşik yaşam tarzı arasındaki benzerlik ve farklılıklar

Konargöçer yaşam tarzı ile yerleşik yaşam tarzı arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu açıklayınız.

Konargöçer yaşam tarzı ya da kısaca göçebelik, sürekli ikamet edilen bir yerin olmaması, toprağa yerleşmeyen topluluk anlamlarına gelmektedir ve bu toplulukların yaşadıkları yerler sürekli bir değişim gösterir. Yerleşik toplum ise bunun aksine, belli bir alana konumlanmış ve kolay kolay yer değiştirmeyen toplumları anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Birbirine zıt olarak algılanan bu iki kavramın benzerlikleri de farklılıkları da bulunmaktadır.

 

Benzerlikleri;

  • Tarımla uğraşırlar (Göçebelerin tarım yapmadığı bilgisi yanlıştır. Kısıtlı da olsa kendilerine yetecek kadar üretim yapmaktadırlar.)
  • Ticaret yaparlar

 

Farklılıkları;

  • Göçebeler çadırlarda yaşarken yerleşikler evlerde hayatlarını sürdürür. Buna bağlı olarak da yerleşiklerde mimari yapı gelişmişken göçebelerin böyle bir imkanı olmamıştır.
  • Mevsimlere göre hareket ederek yaşam alanlarını belirleyen göçebelerin yanında, yılın her mevsimi yerinden ayrılmayan yerleşikler vardır. Biri toprağa bağlı değilken diğeri bağlı durumdadır.
  • Göçebelerde daha çok ticarette gelişmişken yerleşik yaşam tarzını benimseyenler için tarım ağırlıktadır.
  • Göçebe hayat tarzında küçük gruplar halinde yaşamak daha elverişliyken yerleşik hayat tarzında nüfus hızla artar.
  • Göçebe toplumlarda daha dışa dönük ve saldırgan bir tutum olduğundan askerlik oldukça önemlidir. Yerleşik yaşam tarzında ise daha ılımlı ve içe dönük bir tutum hakimdir.
  • Savaşlarda göçebe hayat tarzını benimseyenler üstün gelirken ekonomide ilerleyen kesim yerleşik hayat tarzındaki kimselerdir.
  • Dini inançları yaşam tarzlarına uyduran göçebelere karşın yerleşik hayat tarzına sahip insanlar, yaşam biçimlerini dini inançlarına göre tanzim etmişlerdir.
  • Yerleşik hayat tarzında hiyerarşi hakimken göçebe hayat tarzı imece usulünü gerektirir.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER