Görme, duyma, koku alma, tatma ve dokunma duyularına ait verilerden yararlanarak bilgilendirici bir metin yazınız.

Görme, duyma, koku alma, tatma ve dokunma duyularına ait verilerden yararlanarak bilgilendirici bir metin yazınız.

 

Görme; insanların yaşadığı sosyal çevreyi ve kendisini, vücudunu ve diğer tüm azalarının şeklini ve tüm insanların şeklini tanıyabilmesini sağlayan, göz organının faaliyete göstermesi ile gerçekleşen duyumuzdur. Varlıkların görünmesini sağlayan fizyolojik süreç olarak da değerlendirilir.

Duyma; işitsel verilerin ses adı verilen olayın algılanabilmesi ve yön tespitini sağlayan, çevremizde ki algıladığımız seslerle neler anlatılmak istendiğini bilmemize ve konuşmamızı gerçekleştirmemize yarayan fonksiyondur.

 

Koku alma; duyu organlarımızdan biri olan burnumuz ile nesnelerin yahut cisimlerin farklı tarzda ki kokularını hissedebilmeye denir.

Tatma; dilimizin yardımı ile bir yiyeceğin veya içeceğin tadını alabilmemizi sağlayan duyumuzdur.

Dokunma; nesnelerin kalınlığının ve inceliğinin, sıcaklığının ve soğukluğunun, yumuşaklığının ve sertliğinin deri ile temas edilerek hissedildiği duyumuz.

 

Beş duyu organımız ile ilgili yukarıda verilen bilgiler genel anlamda öğretici olmanın yanı sıra fayda sağlayacak bilgilerdir. İçerikleri bakımından duyu organlarımızın önemi, bilgilerin araştırılması ile netlik kazanacaktır. Hayati fonksiyonlara sahip bu duyularımızın ve duyu organlarımızın varlığını bilme mecburiyetimiz gereklidir. Bu beş duyu organımızın herhangi birinin bozukluğunda yaşayacağımız sağlık problemi bizlerin yaşamını son drece olumsuz etkileyecektir. Belki de oluşturduğu psikolojik hasarla intiharla sonuçlanabilir. Bu ihtimal hepimizin korunmasını istediğimiz bir gelişmedir. Sadece duyu organlarımızın önemini kavramak adına verilen bir ihtimaldir. Bizler beş duyu organımızla; görür, duyar, koku alır, tat alır ve dokunuruz. Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken farkına varmıyor olmamız bu olayların önemsizliğinden değil bizlerde bulunan alışma dediğimiz zihinsel kabullenme evresinin gerçekleşmesidir. Alışma; acıları unutturan gelişme olur, acımızı hafifletir. Alışma; mutluluklara alıştırır devamında ki gerekliliği hissettirir. Bunun gibi.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER