Günümüzde Konar Göçer Hayat Tarzının Ülkemizde Görülmesinin Nedenleri Neler Olabilir?

Günümüzde Konar-Göçer Hayat Tarzının Ülkemizde Görülmesinin Nedenleri Neler Olabilir?

Belirli bir gerekliliğin sebep olmadığı, kişilerin arzu etmesine bağlı ve kesin bir varış noktasını hedeflemeden yani ayrıldığı bölgeye bir daha ne vakit geri geleceğini düşünmeden yapılan göç faaliyetlerini katılan topluluk veya kişilere konar-göçer denilmektedir. Yaylaklar ile kışlaklar arasında mevsim geçişlerine uygun olarak göç eden topluluk veya kişiler ise konar-göçer grubundan bu özellikleri ile ayrılmaktadırlar. Çünkü bunların varacakları yerler, dönecekleri bölgeler ve bu hareketi yapacakları zamanlar bellidir.

 

Günümüzde Kona-Göçerlik ve Göçerlik Kültürü

Yüzyıllar önce yaşamış olan Orta Asya Türkleri ilk gruba girmekteydiler. Ancak günümüz Türkiye’sinde ise göçebe olarak adlandırılanlar ikinci grupta yer almaktadır. Çünkü her ne kadar mevsimsel olarak yer değiştirmekte olsalar da hayatlarını devam ettirmekte oldukları yerleşik bir mekâna, tarım arazilerine sahiptirler.

Bu sebeple bu topluluk veya kişilerin devam ettirmekte oldukları yaşam tarzı konar-göçer değil, göçer yaşam kültürüdür.  Göçerlik, coğrafi ve iklim şartlarına ve iktisadi koşullara bağlıdır.  Ayrıca konar-göçerlik, her ne kadar insanlar yerleşik hayata geçseler de ortadan kaybolmamıştır. Bu nedenle yerleşik ve konar-göçer toplumlar arasında tarih boyunca siyasi, kültürel, ticari ve sosyal ilişkiler gelişmiştir. Bu kültürel alış-veriş hali ise farklı kültürlerin, inanç ve geleneklerin ortaya çıkmasına ve bir çeşit kültürel mozaik oluşmasına da katkı sağlamıştır. Günümüzde bu göçer kültürün son temsilcileri Yörük olarak adlandırılmaktadırlar.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER