Günümüzde ülkeler, ekonomik açıdan dış ülkelerden bağımsız olarak yaşayabilir mi?

Ülkeler ekonomik açıdan dış ülkelerden bağımsız olarak yaşayabilir mi?

Ülkelerin herhangi bir ülkeye bağlı kalmadan yaşaması pek de olası bir durum olarak görülmemektedir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber insanların var olan isteklerinin gitgide artış gösterdiği de söylenebilmektedir. Önceki dönemlerde sadece tarım gibi beşeri faaliyetler olmasından ve insanlığın bu kadar gelişmemesinden ötürü ihtiyaçlar basit olarak nitelendirilebilirdi. Bu yüzden bölgesel olarak bir toplumun kendine yetebildiği de söylenebilirdi. Ancak global olarak insanlığın etkin olduğu bu yüzyılda bu şekilde bir durumun gerçekleşmesi mümkün olarak ele alınmamaktadır. Bu şekilde bir karar verilse dahi, o bölgede yaşayan kişilerin temel gereksinimlerinin kısmen karşılanacağı da görülebilecektir.

 

Enerji insanlık için olmazsa olmaz türde olan bir gereksinim olarak ifade edilmektedir. Enerji olmadan bir bölgede var olan insanların yaşamaları, üretmeleri ve ihtiyaçlarını karşılamaları mümkün olmamaktadır. Ancak çağımızın en büyük enerji kaynakları arasında doğalgaz ve petrol gibi maddelerin kullanımı devreye girmektedir. Bu tip hammadde kaynakları da belli başlı bölgelerde olduğundan dolayı, diğer ülkelerin ithal etmeleri gibi bir durum söz konusu olabilmektedir.

 

Dünya’nın her noktasında aynı besin maddelerini görebilmek de söz konusu olmamaktadır. İklimden kaynaklı olarak bitki ya da hayvanlara dayalı tüketimlerin o bölgeyle sınırlı kalmamasından dolayı da diğer ülkelere ihraç edilmesi söz konusu olabilmektedir. Ekvatoral bölgelerden tropikal meyveler ve kutuplara yakın ülkelerden de balık gibi ürünlerin diğer ülkelere ihraç edilmesi durumu söz konusu olmaktadır. Temel besin maddeleri sınıfında olmasından dolayı da her ülke vatandaşları için mutlak gereklilik olarak görülmekte ve bağımlılığın önemli bir kriteri olarak da adlandırılabilmektedir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER