H2, CH4, C2H6 bileşiklerinin elektron sayısı sırası ile 2, 10 ve 18’dir.

H2, CH4, C2H6 bileşiklerinin elektron sayısı sırası ile 2, 10 ve 18’dir. Bu moleküllerin kaynama noktalarını karşılaştırınız.

 

Kaynama olayı buharlaşmadan farklı olarak bir sıvının sadece yüzeyinde değil tamamında gerçekleşen bir hal değişim olayıdır. Buharlaşmaya göre daha     hızlı gerçekleşir ve sadece tek bir sıcaklıkta gerçekleşir. Her sıvı maddenin kaynama noktası birbirinden farklıdır. Bu değer üzerinde gaz halinde bulunurken, bu değerin altında donma noktasına kadar olan sıcaklıklarda sıvı halde bulunmaktadır.

 

Bir maddenin molekülleri arasında bulunan çekim kuvveti ne kadar fazla ise kaynama noktası değeri de o kadar yüksektir. Kaynama noktasını etkileyen diğer faktörler ise basınç ve safsızlık miktarıdır. Örnek olarak tuzlu su ve şekerli suyu verecek olursak su saf madde özelliğini kaybettikçe kaynama noktası da aynı oranda artmaktadır.

 

Bileşiklerde iki atom biraraya gelerek yeni bir saf maddeyi oluşturmaktadır. Bileşiklerde kaynama noktasını etkileyen faktörlerden en önemlisi aralarında bulunan moleküler arası çekim kuvvetidir. Kovalent bağlı bileşikler apolar ve polar olmak üzere 2 gruba ayrılır.

 

Apolar bağlı bileşikler farklı iki ametal atomunun bir araya gelerek oluşturuğu kovalent bağlı bileşiklere verilen isimdir. Apolar kovalent bağ ise aynı ametal atomlarının bir araya gelerek oluşturduğu bileşiklerdir. Apolar bileşiklerin arasındaki çekim kuvveti polar bileşiklere göre daha fazladır.

 

Yukarıdaki soruya baktığımızda H2, CH4 ve C2H6 bileşiklerinin hepsi apolar bağlı bileşik özelliği taşımaktadır. Bu yüzden atom ağırlığı en fazla olan daha fazla çekim kuvvetine sahip olacaktır.

 

Çekim kuvvetleri arasındaki ilişki : C2H6 > CH4 > H2 şeklinde olacaktır. Aralarındaki çekim kuvveti fazla oldukça kaynama noktası o kadar büyük olacağından :

Kaynama noktası arasındaki ilişki : C2H6 > CH4 > H2 şeklinde olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir