Haçlı Seferlerinin düzenlenmesine papanın öncülük etmesinin sebepleri nelerdir?

Haçlı Seferleri Avrupalı Hristiyan devletlerin Müslüman ülkelere düzenlediği seferlere verilen genel isimdir. İsmini seferdeki askerlerin üzerlerindeki haç işaretinden alır. 1096 yılında başlamış ve 4 kere yapılmıştır. Bu 4 haçlı seferinde o zamanın Hristiyan Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunun katıldığı görülmüştür.Peki bu denli birlik olunan bir hareket nasıl sağlandı?

Haçlı Seferleri’nin düzenlenmesine papanın öncülük etmesinin sebepleri nelerdir?

1)Papanın Otoriter Bir Güç Olması

O dönemlerde Papa’nın hristiyan dünyasında çok etkin bir rolü vardı. Sadece dini hükümlerde söz sahibi değil aynı zamanda devlet yönetimine müdahele edebilecek kadar etkin bir kilise vardı. Bilakis uygulanan yasaklar bile kilise tarafından ortaya koyuluyordu.Dolayısıyla çoğunluğu hristiyan olan Avrupa’yı bir sefer altında toplamak ancak Papanın otoriter gücünü kullanmakla mümkün olabilirdi.

2)Türklerin Yayılmasını Engelleme ve Hristiyanlığı Yayma

Türk beyliklerinin artması ve nufüs yapısının değişmesiyle birlikte müslüman sayısı giderek artmış ve bu durum hristiyan ülkelerini endişelendirmeye başlamıştı. Müslümanlığın yayılmasını engelleyip hristiyanlığı yaymak için de Papanın liderlik ettiği bir sefer olması gerekiyordu.

3)Kutsal Şehirler

Müslümanlar hristiyanlar için kutsal şehirleri elinde bulunduruyordu. Kudüs bunun en büyük örneğidir. Çünkü Kudüs hristiyanlığın kurucusu olan Hz. İsanın doğum yeri olup hristiyanlar için büyük öneme sahiptir. Bu sepeple Papa Haçlı Seferlerine liderlik etmiş ve müslümanlara karşı hristiyanları kışkırtmıştır.

4)Doğuya Açılma İsteği

Papa ve kilise yönetimi doğuya hakim olmak istemiş ve bu şekilde otoritesinin dahada güçleneceğini düşünmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir