Türklerin Anadoluyu yurt edinmek istemesinin gerekçeleri nelerdir?

Logo

Türkler 1000 li yılların başlarında yeni bir yurt arayışı için Anadolu topraklarına akınlar düzenlemeye başlamış ve Anadolunun kendileri için uygun bir yurt olduğuna karar kılmışlardır. Fakat bu yeni yurt edinmenin temelinde birtakım sebepler yatmaktadır.

Türklerin Anadolu’yu yurt edinmek istemesinin gerekçeleri nelerdir?

1)Orta Asya’da Nufus ve İklim Sorunu

Orta Asya’da iklim bozukluğunun olması sebebiyle yer yer kuraklıklar ve kıtlıklar başlamıştı. Artan nufüs ile birlikte bu sorun daha da artmış beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılamak zor hale gelmiştir.Buda Türkleri Anadolu gibi iklimi tarıma daha uygun ve artan nufüsun dağılabileceği bir yurt arayışına sokmuştur.

2)Kabileler Arasında Yaşanan Çatışmalar

Karahanlılar ve Gazneliler o dönemin bölgedeki iki etkin siyasi gücüydü. Bu güçler arasında yaşanan çatışmalar Oğuz Türklerini etkilemiştir.Öte yandan Türk boyları arasında yaşanan çatışmalar ve Çinlilerin Türklerle olan çatışmalarında bu duruma etkisi büyüktür.

3)Jeopolitik Konumu ve Ticaret Yolları

Türkiyenin Asya ve Avrupa arasında olması jeopolitik konumu açısından çok önemliydi.Aynı zamanda 3 tarafının denizlerle çevrili olması ve ticaret yolları üzerinde bulunması da Türkler için cezbedici sebeplerden biri olmuştur.

4)Cihat Yapma ve İslamı Yayma İsteği

5)Daha Önce Yapılmış Akınlarla Birlikte Bizansın Askeri Gücünün Kırılmış Olması

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER