İlk Çağlardan İtibaren Tarım Üretimini Artırmak İsteyen İnsanlar Hangi Faaliyetlerde Bulunmuş Olabilir?

İlk Çağlardan İtibaren Tarım Üretimini Artırmak İsteyen İnsanlar Hangi Faaliyetlerde Bulunmuş Olabilir?

İnsanların yeryüzünde var olmaya başlamalarından sonra öncelikli ihtiyaçları, hayatta kalabilmek amacıyla gıda maddesi temini olmuştur. Sonraki aşamada ise barınma ihtiyacının giderilmesi gelmiştir. Barınmak amacıyla insanların bir araya gelmeleri ise küçük grupları, sonraki evrede ise toplulukları ve toplumları meydana getirmiştir. Ancak insan nüfusu arttıkça ve irili ufaklı toplulukların sayısı çoğaldıkça avcı-toplayıcı usuller ile hayatlarını devam ettirmekte olan insanoğlunun geçim kaynakları da değişmeye başlamıştır. Bu değişim insanların da yaşam tarzını değişime uğratmış ve göçebelikten yerleşik yaşama yönelme süreci başlamıştır.

 

Avcı-Toplayıcılıktan Tarım Toplumuna Geçiş

Avcı-toplayıcı toplulukların yiyecek bulmak ve avlanmak amacıyla kullandıkları sivri taşlar ve sopalar, ilkel aletler artık yerleşik yaşamda vazifelerini yerine getiremez durama gelmiştir. Çünkü insanlar yerleşik yaşama geçmeye başlamaları ile birlikte tarım faaliyetlerine başlamışlardır. Fakat tarım yapılabilmesi için verimli ve sulak arazi ihtiyacı insanları göç etmeye zorlamıştır.

Bu faaliyetler toprağın sürülmesinden sulanmasına, ürünlerin ekiminden hasadın kaldırılmasına ve elde edilen ürünlerin işlenmesine kadar farklı alet ve gereçlere ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Bu nedenle ilk önce çeşitli tarım aletleri geliştirilmiş, ardından ise sulama teknikleri ile taşımacılık bunu izlemiştir. Ancak insanlık tarihinde insanoğlunun gelişiminde çığır açan başat iki olayın ilki ateşin icadı ve kontrol altına alınması ve ikincisi tekerleğin keşfi olmuştur.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER