İnfak ve Sadakanın Yardımlaşma ve Dayanışmaya Katkısını Açıklayınız.

İnfak ve sadaka toplumsal dayanışmaya öncelikle zenginin fakiri anlaması, ona yardım etmesi, verme duygusunu geliştirmesi, Fakir kişinin de daha çok çalışıp infak ve sadaka verme isteğinin gelişmesi olarak değerlendirebiliriz. Öncelikle infak ve sadakanın ne anlama geldiğini açıklayarak başlayalım.

 

İnfak; Kişinin Allah’ın rızasını kazanmak maksadı ile manevi yada maddi yardım olarak kendi emeği ile kazanmış olduğu maldan Fakire, düşküne, ihtiyaç sahibine vermesidir. Bu ibadetin en büyük özelliği kişinin maddi hasletlerden kurtulmasına ve yoksulun halini anlamasına sebebiyet vermektedir. Sadaka; Kişinin Allah’ın rızasını kazanması için karşılıksız olarak yapılan her türlü iyilik ve Allah yolunda yapılan her türlü harcamadır.

 

Sadaka da infak da anlam olarak aynı amaçlara hizmet etmektedir. Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan bu ibadetler Kişinin Allah’ın rızasını kazanmasını sağlarken topluma da birçok fayda sağlamaktadır. Fakirin gözünde zengin bencil, kendini düşünen, cimri gibi görülürken; zenginin fakire el uzatması ile birlikte aradaki sosyal ayrım ortadan kalkacak ve bireyler arası kaynaşma meydana gelecektir.

 

Zengin kimse fakire infak ve sadaka verirken fakirin halini anlayacak, yaptığı iyiliğin vermiş olduğu lezzeti tekrar etmek için daha çok çalışıp hep verme isteği içerisinde bulunacaktır. Bu da özellikle toplumdaki ayrım ve farklılıkların ortadan kalkmasına neden olarak yardımlaşma ve dayanışmanın toplum üzerindeki etkisini bariz olarak ortaya koyacaktır.

 

Fakir insanlar giderek azalacaktır. Çaresizlikten suça yönelmek zorunda olan insan bundan vazgeçecek ve toplumda daha güvenilir bir yaşam oluşacaktır. Bireyler birbirleri ile infak ve sadaka ibadeti ile hem yardımlaşarak hem de Allah’ın rızasını kazanmaya çalışarak barış içerisinde yaşayacaklardır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER