İnsanın yaşadığı toplumla, o toplumun değerleri ve yaşam biçimiyle uyuşamamasının ne gibi sonuçlar doğurabileceğini tartışınız.

İnsanın yaşadığı toplumla, o toplumun değerleri ve yaşam biçimiyle uyuşamamasının ne gibi sonuçlar doğurabileceğini tartışınız.

İnsanın yaşadığı toplumda ve toplumun yaşam biçimi edilmiş olduğu değerler ile uğraşamam aslında asimile olmak dediğimiz kavram ortaya çıkar.

 

Asimile olmak nedir?

Kendi benliğini kaybetmek olarak tanımlanabilecek bir durumdur. Kendine ait olanı yaşam biçimini reddedip başka bir benliği benimseme çabasıdır asimile olmak. Buradaki başka bir benliği benimseme çabası şuradan gelmektedir. İnsan yaratılışı itibariyle bir topluluğa ait olmak ister ve eğer yaşadığı toplumda aidiyet yetisini yeterince tatmin edemiyorsa başka bir topluluk içerisine kayacak ve oradan uzaklaşacaktır. Ve bu bireyler Eninde sonunda asimile olacaklardır.

 

İmkânlar dâhilinde bu uzaklaşmalar ve kopmalar bazen gözle görülür bazen de görülmez.  Gitme imkânı olan kişiler bu durmaları yaşadığında gitme seçeneğini tercih ederken gitme imkânı olmayanlar ise içe kapanır ve toplumdan kendi kendini dışlar. Bir balığın yemyeşil çimleri istemesi ve kendini oraya ait hissetmesi mümkün olmadığı gibi bir bireyin de kendini değerleri ile bütün görmediği toplumun içinde mutlu hissetmesi mümkün değildir. Toplumun değerleri ile bütünleşmek için ne gerekir peki? Her bireyin burada bilmesi gereken kendi toplumunun ve kültürünün tarihidir. Kökeninin nerden geldiğini bilen insan kendi toplumu ile kendi arasındaki bağı daha kolay kurar ve kendini oraya ait hisseder. Aidiyet hissinin yakalamak için de doğru bir tarih bilgisine ihtiyaç vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir