İnsanların göç etmelerinin sebepleri neler olabilir?

Logo

İnsanların göç etmelerinin sebepleri neler olabilir? Söyleyiniz.

 

Tarih boyuca insanlar çeşitli sebeplerle yaşadıkları bölgelerden ve ülkelerden göç etmek zorunda kalmış veya göçe zorlanmışlardır. Bu göçler günümüzde de maalesef devam etmekte. İnsanların göç etmelerinin en büyük sebeplerinden biri terör olayları ve savaşlardır. Buna en güzel örnek Suriyeliler, Iraklılar ve Afganları verebilirim. Bu ülke hakları yılardır ülkelerinde devam eden savaşlardan dolayı komşu ülkelere göçe zorlanmışlardır.

 

İnsanların kendi yaşadığı toprakları bırakıp farklı yerlere göç etmesinin nedenlerini şöyle sıralayabilirim:

 • Terör olayları
 • Savaşlar
 • Kan davaları
 • Deprem, kuraklık, sel vb. doğal afetler
 • Ekonomik problemler, işsizlik vb. nedenler
 • Kendi bulundukları topraklarda verimliliğin düşmesi ve makineleşme
 • Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi
 • Ticari faaliyetler yürütmek için
 • Daha iyi sosyal ve ekonomik bir yaşama kavuşmak için
 • Sağlık sorunları nedeniyle ve tedavi olmak amacıyla
 • Daha iyi eğitim almak için
 • İklim şartlarının değişmesi
 • Etnik ve dini baskılar
 • Farklı kültürel faaliyetlerin yürütülmesi için
 • Turizm gibi nedenlerden ötürü her yıl milyonlarca insan gerek kendi ülke içi gerekse ülke dışı yerlere göç etmektedir.

 

Göç eden bu insanların göç ettikleri topraklarda o topluma ayak uydurmaları bir hayli zaman alsa da bunu mecbur oldukları için çokta fazla tepki göstermezler. Ancak ileri ki yıllarda psikolojik olarak oldukça etkilendikleri gözlenmektedir. Çünkü göçmenlerin en büyük korkusu kendi öz varlıklarından kopup asimile olmalarıdır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER