İslamiyet’ten Önce Türkler Arasında Farklı Dinlerin ya da İnançların Yayılması Neyin Göstergesidir?

İslamiyet’ten Önce Türkler Arasında Farklı Dinlerin ya da İnançların Yayılması Neyin Göstergesidir?

Türkler Orta Asya kökenli ve yerleşik hayata geçmeye başladıkları 1300’lü senelere kadar göçebe olarak yaşayan topluluktu. Göçebe hayat tarzını benimsedikleri için sürekli hareket halinde olmaları ve farklı coğrafyalara gitmeleri Türklerin çeşitli kültürler ve dini inançlarla tanışmalarını ve aralarında geliştirdikleri iyi ilişkiler sürekli olarak birbirleriyle etkileşim halinde olmalarına sebep olmuştur.

Bu durum da Türklerin karşılaştıkları her toplum veya dini inançtan belli oranda etkilenmelerine ve gelenek, adet ve törelerine uygunluğu nispetinde kültür ve inanç aktarımlarını mümkün kılmıştır. Bu sayede İslamiyet’ten önceki Türk toplulukları arasında çeşitli din ve inançlar da yayılmış ve yaşamıştır.

 

Türklerin Tarih Boyunca Sahip Olduğu Din ve İnançlar

Bunlardan ilki totemciliktir. Totemcilik Türklerin kutsal kabul ettiği ve en ilkel inanç şekli olarak kabul edilmektedir. Bu inanca göre Kurt, Kayın ağacı veya çeşitli putlar kutsaldı.

  • İkincisi ise Ruhçuluk olarak da adlandırılan Animizm’dir. Bu inanca göre ruh ölümsüz ve kutsaldır ve doğaya ait kavramların ay, güneş, nehir gibi her birinin bir ruhu vardır.
  • Üçüncüsü ise Şamanizm yani doğacılıktır. Bu inanca göre kâinat üç bölümden oluşmaktaydı. Bunlar Gök, yeryüzü ve yeraltıdır. Şamanist din adamlarına Kam denilmektedir
  • Dördüncüsü ise Budizm’dir. Budizm ilk başlarda her şeyin akıl ve felsefe yolu ile idrak edilmeye çalışıldığı ve üstün bir yaratıcın varlığını kabul etmeyen bir anlayışken, sonraları Buda’yı tanrısallaştıran bir inanç sistemine dönüşmüştür.
  • Beşincisi ise Manihaizm’dir. Bu inanca göre iyilik ve kötülük zıt kavramlardır. Madde ve ruh ayrımına dayanır. Kendini İsa, Buda ve Musa ile bir gören Mani adındaki biri tarafından ortaya atılmıştır.
  • Türklerin sahip olduğu diğer dinler ise Yahudilik, Hristiyanlık ve son hak din olan İslamiyet’tir. Bunlar semavi dinlerdir.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER