Malazgirt Savaşı’nda İslam Ülkelerinin Türk Askerlerini Desteklemelerinin Sebepleri Neler Olabilir?

Malazgirt Savaşı’nda İslam Ülkelerinin Türk Askerlerini Desteklemelerinin Sebepleri Neler Olabilir?

Hz. Muhammed’in  (S.A.V.) vefatından sonra İslam âleminin içine düşmüş olduğu siyasi kargaşaların neden olduğu güç kayıpları ve Müslüman olmayan bölgelere İslam’ın götürülmesi yavaşlamaya başlamıştı.

Ancak Talas Savaşı sırasında Türklerin ve Müslümanların birbirleriyle yakınlaşmaları bu durumu değiştirmiştir. Özellikle dokuzuncu yüzyıldan sonra Türklerin İslamlaşma süreçleri hızlanmış ve Türkler İslam âleminin önemli aktörleri haline gelmiştir.

 

İslam Ülkelerinin Türk Askerlerini Desteklemelerinin Sebepleri

Her ne kadar İslam devletleri kuruluş ve sonraki süreçlerde kuvvetli bir hale gelmiş ve İslam’ı yaymak için Anadolu ve Avrupa yönünde çeşitli akınlar yapmış da olsalar Endülüs’ün fethi dışında ciddi bir zafer elde edememişlerdir.

Türkler ise İslamlaşma sürecinde yetenekli askerle olduklarını Tüm İslam âlemini kanıtlamış oldukları için 1071’de Malazgirt Savaşı gerçekleşene kadar İslam’ın kılıcı haline gelmişlerdir. Malazgirt Meydan muharebesi ise İslam dinin yayılması ve batı kaynaklı olarak İslam coğrafyasına gerçekleştirilen saldırıların kesilmesi açısından önemli bir mücadeledir.

 

Nitekim 1071 senesinde Malazgirt savaşının kazanılmasıyla İslam fetihlerinin hızlanması ve Anadolu’ya Müslüman Türklerin yerleşmesiyle Avrupa devletlerinin İslam bölgelerine yapabilecekleri saldırıların da önü alınmış olacaktı. Bu yüzden zaten kuvvet kaybetmiş olan diğer İslam devleti Türklerin girmiş oldukları bu mücadele esnasında Türklere destek olmuşlardır.

Bu savaş sonrası Anadolu tam anlamıyla İslam’ın yayılmasına açık bir fetih hedefi haline gelmiş ve bu coğrafyada pek çok Müslüman Türk beyliğinin yanı sıra İslam’ın sancaktarı haline gelen Selçuklu ve Osmanlı devletleri kurulmuştur.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER